Giới quan sát cho rằng tiếng nói của người dân Việt Nam còn chưa được chính quyền lắng nghe

Việt Nam bị xếp thứ 86 trên 102 nước trong một bảng xếp hạng mới về sự minh bạch của chính phủ.

Bảng xếp hạng công bố lần đầu của World Justice Project (WJP), một tổ chức đặt ở Washington, Mỹ, dựa trên khảo sát với 1000 người ở ba thành phố tại mỗi quốc gia.

Tại Việt Nam, khảo sát thực hiện trực tiếp với 1000 người ở Hà Nội, Hải Phòng, TP. HCM trong năm 2014.

WJP giải thích chỉ số của họ đánh giá bốn hoạt động của chính phủ: thông tin công khai về luật lệ và chính quyền; quyền có thông tin; sự tham gia của xã hội dân sự; cơ chế cho người dân khiếu nại.

Ở mặt đầu tiên, việc công bố cho người dân về luật và hoạt động của chính phủ, Việt Nam xếp cao, thứ 31 toàn cầu.

Nhưng Việt Nam đạt điểm thấp ở ba khía cạnh còn lại: quyền có thông tin (xếp thứ 85), sự tham gia của xã hội dân sự (91) và cơ chế cho người dân khiếu nại (91).

Ba nước bị xếp chót là Myanmar (100), Uzbekistan (101), và Zimbabwe (102).

Ba nước đứng đầu là Thụy Điển (1), New Zealand (2) và Na Uy (3).

Bảng xếp hạng ở châu Á (theo WJP):

New Zealand

Australia

Hàn Quốc

Nhật Bản

Hong Kong

Singapore

Indonesia

Philippines

Thái Lan

Mông Cổ

Việt Nam

Trung Quốc

Malaysia

Campuchia