Có người hỏi: Người Việt dù ở trên đất Mỹ bao lâu cũng không thành Mỹ Trắng, cũng chẳng thể thành Mỹ Đen, thế mà sao vẫn có biết bao nhiêu người muốn đi và chẳng mấy ai muốn về? Câu hỏi đáng thương, tự nó đã là câu trả lời rôi, không phải thế sao.
Lẽ nào có hàng triều người ngu dốt không muốn sống hạnh phúc trên đất nước của mình! Hơn nữa, lại còn biết bao nhiêu người ‘đang được hưởng hạnh phúc tuyệt vời’ trên đất nước mình lại mong chờ cơ hội để ra đi.
Thành phần ưu tú tương lai của đất nước, sinh viên trí thức, hàng năm bao nhiêu người đi bao nhiêu người trở về. Những người nầy, không phải đã trãi nghiệm ‘cuộc sống tuyệt vời của người dân Việt Nam dưới chế độ độc tài rồi sao? Vì lý do gì những người nầy không muốn quay về vừa phục vụ quê hương vừa có cuộc sống vui tươi cho chính mình? Đảng dư biết lý do, nhưng Đảng bất chấp, vì Đảng chỉ lo cho Đảng!
Một điều nữa, mà thiên hạ ai cũng biết, là những kẻ chức quyền giàu có đa số đã lập cơ ngơi ở nước ngoài mà nhiều nhất là ở cái ‘Xứ Mỹ Xô Bồ’ nầy.
Đang hưởng được ơn sủng gì của Đảng cố mà giữ, mặc kệ những người Tỵ Nạn chúng tôi. Thủ trưởng của người đang mua nhà, chuyển tiền và vợ con qua Mỹ đó. Coi chừng chủ nó giận!
Nói cho cùng, theo tôi người nêu ra vấn đề trên hoặc tự dối lòng mình hoặc không biết gì cả, chỉ là một kẻ đui mù ngốc nghếch! Người ấy không hiểu gì nước Mỹ đã đành, ngay cả đang sống trên đất nước Việt Nam mà cũng không biết Việt nam hiện nay như thế nào, chờ giả bộ thơ ngây! Lo thu vén cho nhanh rồi cuốn gói, kẻo thằng khác lên nó lại móc họng!
Cuối cùng, cho đến bây giờ chúng tôi vẫn là người Việt tỵ nan, cớ gì tôi phải thành Mỹ Trắng, Mỹ Đen. Khổ cho bạn lo xa quá!