Từ ngày lọt lòng mẹ cho đến khi bắt đầu cuộc sống tự lập, tôi đã theo gia đình di chuyển qua nhiều vùng đất nước. Từ Huế di chuyển vào Đà Lạt, trở lại Huế, rồi Bình Định, Hội An (trong một thời gian ngăn), rồi Đà Nẵng, Sài Gòn ( một thời gian ngắn). Sau khi lập gia đình chỉ sống hai nơi là Bảo Lộc và Sài Gòn, và nay tạm bợ nơi đất Mỹ.

Trong những nơi chốn ấy Đà Nẵng và Bảo Lộc có ảnh hưởng đến cuốc sống của tôi nhiều nhất, và đã để lại nhiều kỹ niệm sâu sắc. Không những chỉ kỹ niện không thôi, mà hiện tại đời sống tình cảm của tôi vẫn gắn bó với hai nơi thân thương ấy.

Đà Nẵng ngày xưa không hiện đại và to lớn như ngày nay nhưng êm đềm và thơ mộng. Đà Nẵng có núi, có đèo, có biển, có vịnh, có Ngủ Hành Sơn, và một con sông đẹp. Tất cả ngần ấy được tạo hoá sáp xếp khéo léo, để trở thành một mãnh đất đẹp tuyệt vời. Tôi lớn lên nơi ấy, thời gian đẹp đẻ nhất của đời người, thời gian cùng bạn bè dưới những năm dài Trung học.