Hai ngày nữa, tức là vào ngày Thứ Tư 25 tháng  3, chúng tôi sẽ rời Cali for Hawaii.

Gần cả một tuần, chúng tôi cố gắng thu don vườn tược cho xong, đặc biệt là hệ thống tưới tự động đến từng gốc cây, đồng thời bón phân cho các cây ăn trái và các bụi hoa hồng.

Ba gia đình Vũ, Châu và Helena phát xuất từ O’Hare Chicago và vợ chồng tôi từ Los Angeles, chúng tôi sẽ gặp nhau ở Honolulu. Sau đợt vacation gần 10 ngày, chúng tôi sẽ cùng nhau bay về chicago.
 
Vợ chồng tôi, cách đây khoảng 15 năm, đã thăm Hawaii hai tuần. Nghe nói bây giờ có nhiều tiêm ăn thích hợp cho người Á đông. Lúc đó chúng tôi còn cảm thấy nhiều thú vị được tăm biển ấm áp hằng ngày. Nay không biết còn hứng thú để ngâm mình trong nước mặn không? Có lẻ tôi sẽ ngồi trên bờ ngắm nhìn lủ cháu  đùa giởn với sóng biển, và chụp hình làm kỹ niệm. Dầu sao, cận kề U80 mà còn đủ sức bay đến Hawaii để đi bộ dọc theo bải biển Waikiki cũng là một ơn phước trời ban.