Anh sẽ chờ em trước sân tòa án
Thứ ba này ngày 7 tháng 8 nghe em
Khi ra đi em nhớ mang thêm

Lòng dũng cảm để quên đi nỗi sợ

 
Đến nghe em trước sân tòa án
Ngày 7 tháng 8 năm 2012
Đến để thấy tư tưởng độc tài
Hay dân chủ ai là người thắng trận
 
Đến nghe em đến để xem tường tận
Đất nước mình tự do có hay không
Dân tộc mình có muốn gìn giữ non sông
Hay câm nín chịu cúi đầu khuất phục
 
Đến nghe em đến để nhận ra quốc nhục
Giữa Sài Gòn Hòn ngọc Viễn đông xưa
Để chỉ danh bọn bán nước phản thần
Đang xét xử những công dân vì Tổ quốc
 
Đến nghe em dù ngày mai ngã gục
Dưới bàn tay ô nhục bạo tàn
Của bọn người không có óc tim gan
Kẻ phản bội lại quê hương đất nước
 
Đến nghe em để cứu người yêu nước
Chế độ này đã nhu nhược từ lâu
Hai chúng ta nhất định phải đi đầu
Cùng bè bạn hét vang câu khẩu hiệu:
 
 

 

 

Hãy thả ngay những công dân ưu việt 
 

 

 

Những con người tha thiết với quê hương 
 

 

 

Hãy thả ngay những người yêu Tổ quốc 
 

 

 

Thương giống nòi yêu đất nước Việt Nam 
 
NGUYỄN VĂN HẢI - TẠ PHONG TẦN - PHAN VĂN HẢI
Các anh chị có tội chi mà phải đứng trước tòa
Chính bọn người ngồi ghế chủ tọa hôm nay
Mới là kẻ tội đồ dân tộc Việt