DSC_0254
DSC_0259
DSC_0263
DSC_0265
DSC_0274
DSC_0276
DSC_0280
DSC_0283
DSC_0285
DSC_0288
DSC_0290
DSC_0292
DSC_0293
DSC_0297
DSC_0298
DSC_0299
01/16 
start stop bwd fwd


Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
Dùng nút điều khiển để tắt slideshow hay nhạc