DSC_0130
DSC_0135
DSC_0136
DSC_0137
DSC_0138
DSC_0140
DSC_0145
DSC_0148
DSC_0149
DSC_0168
DSC_0175
DSC_0179
DSC_0180
DSC_0182
DSC_0183
DSC_0187
DSC_0189
DSC_0228
DSC_0234
DSC_0239
DSC_0241
DSC_0244
tn
tn-3
tn-6
01/25 
start stop bwd fwd
Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
Dùng nút điều khiển để tắt slideshow hay nhạc