4256428625_640aea41c8_o
4256429143_ca3816c376_o
4256438145_0fea04c36f_o
4257188678_a217b55b0f_o
4257189218_778f9f9a6e_o
4257189538_91ce8dbdbf_o
c1
c2
e1
e11
e6
e9
t1
01/13 
start stop bwd fwd
Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
Dùng nút điều khiển để tắt slideshow hay nhạc