Thư Mơi Họp Măt Tất Niên

 

Thân kính mời quí anh chị trong gia đình NLS Baoloc, không ngại đường xa, cùng nhau Họp Mặt tại địa chỉ: 

12556 Longleaf Ct

Mira Loma, CA 91752

Phone 414-379-3806

Ngày Thứ Bảy, 21 tháng 1 năm 2017, lúc 3:00PM

Sự hiện diện của quí anh chị là niềm vui và mong ước của chúng tôi.

Trân trọng kính mời.

Ông Bà Lục Phan