Thư Mời
 
-oOo-
 
Ngày 29 tháng 6 năm 2018, một bữa tiệc được tổ chức mừng tôi được 80 tuổi, đồng thời đánh dấu 50 năm ngày cưới của chúng tôi.
 
Thời gian và địa điểm:
 
 - Thời gian: 5:00PM ngày 29 tháng 6 năm 2018 
 
 - Địa điểm: Nhà Hàng Diamond Seafood Place
 
8058 Lampson Ave, Garden Grove, CA  92841

 

Trân trọng kính mời quý thành viên của Gia Đình Nông Lâm Súc Bảo Lộc đến chung vui cùng gia đình chúng tôi.
 
Để việc thu xếp với nhà hàng được thuận lơi, xin quý anh chị gọi hay email cho chúng tôi theo địa chỉ kèm theo. Hữu hiệu hơn, nhờ Hội giúp lập Danh Sách những anh chị tham dự trước ngày 30 tháng 3 năm 2018.
 
Trân trọng kính mời.
 
Lục Phan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(414) 379 - 3806