Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Ngoại tệ từ bên ngoài chuyển về trong nước năm 2013 sẽ đạt mức 11 tỷ đô la, đưa Việt Nam vào hàng 1 trong 10 quốc gia đang phát triển có lượng kiều hối lớn nhất .

Trong một báo cáo công bố hôm nay, World Bank Ngân Hàng Thế Giới, đưa ra dữ liệu như vừa nói.

Theo Ngân Hàng Thế Giới, nước có lượng kiều hồi đứng đầu là Ấn Độ với 71 tỉ, kế đó là Trung Quốc 60 tỉ,  Philippines 26 tỉ,  Mexico 22 tỉ,  Nigeria 21  tỉ,  Ai Cập 20 tỉ,  Bangladesh 15 tỉ,  Pakistan 15 tỉ,  Việt Nam 11  tỉ,  Ukraina 9 tỉ.

Ước tính tổng số kiều hối toàn cầu, kể cả các nước có thu nhập cao, vào khoảng 450 tỷ  đô la trong năm 2013 và có thể lên mức kỷ lục trên 700 tỷ vào năm 2016.

Báo cáo còn cho thấy chi phí chuyển ngoại tệ bên ngoài về Việt Nam hay các nước khác đi qua đường chính thức cao nhất và chi phí trả cho các cơ quan chuyển tiền quá tốn kém gây trở ngại cho việc sử dụng kiều hối trong phát triển. Giá chuyển tiền tính trên mức trung bình toàn cầu là 9%. Trong năm nay nhiều ngân hàng bắt đầu tính thêm một vài khoản chi phí dựa trên lượng kiều hối chuyển về mà theo ước lượng có thể chiếm 5% trên lượng kiều hối gừi về.