SAI LỖI CHíNH TẢ
Hai học sinh ngồi tâm sự với nhau. Một học sinh than thở:
- Cô giáo của tao thật khó tính hết biết. Cả bài văn tao viết về tư tưởng "trồng người" của Bác, rất hay nhưng chỉ sai một lỗi chính tả thôi mà cô ấy cho tao hai zéro.
- Thế mày viết sai chữ gì ?
- Thay vì viết: "Cô giáo em là một nhà giáo dục say mê trồng người", tao viết thành:
"Cô giáo em là một nhà giáo dục say mê chồng người"...