Quanlambao
Cẩm Đào, Gia Bảo, Cận Bình
Đang nhậu, có điện: Biểu tình (ở) Việt Nam,
Gì đâu mà vội hoang mang ?
Việc này chúng tớ đã bàn từ lâu,


Biểu tình? Không dễ thế đâu,
Ta đà quán triệt, phải mau thi hành !
Tổ tam tam Bảo, Đào, Bình
Thong dong nhậu tiếp, nhã nhàn như không
Một hồi lại có tin sang:
Biểu tình đã dẹp, bắt hàng chục tên !
Bình cười, má lúm đồng tiền :
- Tào lao tin vặt, làm phiền cuộc vui !
Thân phận những kẻ bầy tôi
Làm sao dám chẳng vâng lời bề trên ?
Nâng li đi, mấy tiên sinh !

 

Tâm sự Y giáo