Bạn có nhận ra 10 bộ mặt trên cây nầy không?

 

Có hình mặt người trong nầy. Bạn nhận ra không?  

 

 

 

 

 


 
 

Bạn thấy được hình đứa bé không? 


Cặp trai gái đang hôn nhau, bạn thấy chứ? 

 

 

 


Bạn có thấy 3 người đàn bà trong hình không?

Can you tell the difference  between a horse and a frog? 
Watch closely...  

 
Nhìn kỷ, bạn có phân biết được lúc thì hình con ngựa lúc thì con nhái không?