Lê Dủ Chân (Danlambao)

Khi yêu nước bỗng trở thành phản động

Chính phủ này là một bọn vong nô

Khi công an chính là lũ côn đồ

Công lý đó chỉ là đồ phế thải

 

 

Khi báo chí còn đi lề phải trái

Tự do kia là chót lưỡi đầu môi

Khi đất đai bị cưỡng chế thu hồi

Hạnh phúc ấy là giấy bồi bánh vẽ

Khi ngư dân bị mất mạng mất ghe

chủ quyền đó là mành che nhu nhược

Khi lãnh đạo đã cam tâm bán nước

Độc lập đây là ơn phước bắc triều

Khi chế độ đã nhắm mắt làm liều

Ngày sụp đổ sớm chiều không tránh khỏi

 

 

Lê Dủ Chân

danlambaovn.blogspot.com