Lê Dủ Chân (Danlambao)

Ngày anh chưa sinh ra dân tộc ta chưa có đảng

khi anh chết rồi đảng có còn hay không!

đánh đồng đảng với tổ quốc non sông

chỉ có ở những kẻ cuồng ngông mất trí

 

 


Lòng dân đã có từ khi dựng nước

ý đảng mới được 70 năm!

làm gì có chuyện lòng dân là ý đảng

của kẻ hàm hồ đánh lận con đen


Chủ nghĩa cọng sản là vết đen của lịch sử

bị loài người ghê tởm khinh khi

đảng khư khư ôm lấy để làm gì

ngoài mục đích dối lừa dân vô sản.


Đảng của anh đã lâu rồi bội phản

chiến hữu của mình ở đảo Gạc Ma

những anh hùng đã ngã xuống ở Hoàng Trường Sa

ở Biên giới giữa ta và Trung Quốc.


Đảng của anh là hiện thân ô nhục

của dân tộc này của đất nước hôm nay

70 năm quyền bính nắm trong tay

để mất đất mất đảo mất rừng về tay Trung Quốc.


Vẩn hàng năm sang cống triều lạy lục

nguyện một lòng làm tôi tớ Bắc Kinh

nhục này đây lịch sử phải rùng mình

khi ôn lại quá trình bốn ngàn năm giữ nước.


Đảng của anh chưa bao giờ lùi bước

trước đau thương thống khổ của đồng bào

dùng công an quân đội lập hàng rào

vây tất cả vào lao tù tiền sử.


Đối với dân đảng ác như thú dữ

đối với kẻ thù hèn hạ tợ dế giun

70 năm ròng đảng chỉ là con buôn

giàu tội ác nhưng quá nghèo nhân nghĩa.


Từ những đứa không cửa không nhà

thành những kẻ quá dư thừa của cải

từ những đứa chưa biết chữ một chữ hai

thành những kẻ thiên tài lãnh đạo.


Từ những đứa có tâm tư bất hảo

thành những tên đạo đức dạy đời

vua một vùng chúa một cỏi làm trời

xem dân chúng mạng người như cỏ rác.


Hởi những người cọng sản Việt Nam

giữa tổ quốc nhân dân và bác đảng

anh vì ai và bảo vệ cho ai?Lê Dủ Chân