Ngày Lễ Độc Lập 4 tháng 7
Ngày Lễ Độc Lập, thường gọi là Ngày 4 Tháng 7 ( The Fourth of July ), là một ngày lễ trọng đại của Hiệp Chủng Quốc Mỹ, để tưởng niệm việc thông qua Bản Tuyên Ngôn Độc Lập ngày 4 tháng 7 năm 1776, công bố nền độc lập của Hoa Kỳ ra khỏi Đế quốc Anh.


Trong ngày lễ Độc lập thường có nhiều sinh hoạt như đốt pháo bông, diễn hành trên đường phố, hội chợ, hòa nhạc, giao đấu thể thao như bóng chày, bóng rỗ, sum họp gia đình, diễn văn chính trị..v.v… Ngày nay, một số người còn xử dụng dịp nầy để đi nghỉ hè ( Vacation ), hay tụ họp bạn bè vui chơi tại nhà.


Trong quá trình của cuộc cách mạng Hoa kỳ, Mười ba thuộc địa đã quyết định tách ra khỏi Anh quốc vào ngày 2 tháng 7 năm 1776, khi Quốc Hội Lục Đia bỏ phiếu chấp thuận Nghị Quyết Độc Lập, được Richard Henry Lee, thuộc vùng Virginia, soạn thảo và đề nghị vào tháng 6 năm đó.


Sau cuộc bỏ phiếu xác định sự độc lập, Quốc hội tập trung nổ lực vào việc xây dựng bảng Tuyên Ngôn Độc Lập, một văn kiện nhằm giải thích cho quyết định nầy, được soạn thảo bởi một Ủy Ban gồm 5 người, đứng đầu là Thomas Jefferson. Quốc Hội đã thảo luận, chỉnh sửa, và cuối cùng bản Tuyên Ngôn Độc Lập được phê chuẩn vào ngày 4 tháng 7 năm 1776.


Một ngày trước đó Adams đã viết cho vợ là bà Abigail một thư, nội dung như sau: Ngày 2 tháng 7 năm 1776 sẽ là một mốc thời gian ghi nhớ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Tôi tin rằng các thế hệ kế tiếp sẽ tổ chức kỹ niệm ngày nầy, một ngày lễ vỹ đại của nước Mỹ, ngày được giải thoát bởi lòng sùng kính đấng Thiên Chúa Toàn năng. Nó phải được thực hiện một cách hết sức long trọng, diễn hành, pháo bông, các trận giao đấu thể thao, lứa trại…v.v…và sẽ được thực hiện hết sức tưng bừng  từ phía bên nầy cho đến tận cùng bên kia lục địa của chúng ta.


Như vậy, dự đoán của ông Adams về ngay tổ chức lễ Độc Lập đã sớm đi hai ngày so với ngày được chính thức chấp thuận là Ngày 4 Tháng 7.
Các sử gia từ lâu đã bàn cải không biết có chắc là Quốc Hội đã ký Tuyên Ngôn Độc Lập đúng vào ngày 4 tháng 7 hay không, mặc dầu cả Thomas Jefferson, John Adams, và Benjamin Franklin sau nầy đều ghi lại là họ đã ký trong ngày ấy.
Hầu hết các sử gia tin rằng Tuyên Ngôn Độc Lập được ký gần một tháng sau khi văn bản được thông qua, tức là được ký vào ngày 2 tháng 8, chứ không phải ngày 4 tháng 7 như phần đông chúng ta tưởng.


Một sự trùng hợp rất lý thú, cả hai ông John Adams và Thomas Jefferson, người đã ký vào bảng Tuyên Ngôn, sau nầy lần lược phục vụ với tư cách Tổng Thông, đã chết cùng lúc và chính vào ngày 4 tháng 7, 1826, ngày kỹ niệm 50 năm ra đời của bảng Tuyên Ngôn Độc lập. Một người khác không ký trong bảng Tuyên Ngôn, ông Jame Monroe, vị Tổng Thống thứ 5, cũng đã chết vào ngày 4 tháng 7, 1831. Cuối cùng, vị Tổng Thống thứ 30, ông Calvin Coolidge, được sinh ra ngày 4 tháng 7 năm 1872, và cho đến ngày nay là vị Tổng Thống Mỹ duy nhất được sinh ra vào ngày Lễ Độc Lập.
Lục Phan
( Phỏng Dịch theo Internet )