Chiến Tranh Không Xa Chúng Ta, Và Là Bà Mụ
Của Thế Kỷ Người Tàu

(Cán bộ lãnh ðạo Cộng sản Tàu biện minh những lý lẽ cần thiết ðể hủy diệt Hoa Kỳ và làm bá chủ thế giới - 2006)
--------- O ---------
 * Trì Hạo Ðiền
 (Thứ trưởng Quốc phòng Trung cộng)

Các ðồng chí,
Ngày hôm nay tôi rất là phấn khởi, bởi vì cuộc thãm dò ý kiến rộng lớn trên mạng ðiện tử Sina.com ðã ðuợc thực hiện, cho thấy là thế hệ kế tiếp của chúng ta ðầy hứa hẹn và chính nghĩa của ðảng chúng ta sẽ ðược tiếp tục tiến hành. Trong việc trả lời cho câu hỏi “ Chúng ta sẽ bắn vào những phụ nữ, trẻ em và tù nhân chiến tranh “, hơn 80% người trả lời rất tích cực, vụợt quá những sự kỳ vọng của chúng ta (1).

 

Hôm nay tôi muốn tập trung vào lý do tại sao chúng ta yêu cầu Sina.com mở cuộc thăm dò ý kiến trên mạng ðiện tử này trong dân chúng ta. Bài nói chuyện hôm nay của tôi là phần tiếp nối của bài phát biểu kỳ trước của tôi (2), lúc ðó tôi bắt ðầu bằng một sự thảo luận về vấn ðề  “ ba hòn ðảo “ (3), nhắc lại rằng 20 nãm của khúc nhạc bình dị “ hoà bình và phát triển “ ðã tới hồi chấm dứt, và kết luận rằng hiện ðại hóa dưới sự yểm trợ của quân sự là chọn lựa duy nhất của nước Tàu trong bước kế tiếp. Tôi cũng nhắc nhở rằng chúng ta có quyền lợi sinh tử tại hải ngoại. Hôm nay, tôi sẽ nói chi tiết hơn vào hai vấn ðề này.

Vấn ðề trọng tâm của cuộc thăm dò ý kiến này là xem coi một người nào ðó có nên bắn vào những phụ nữ, trẻ em và tù nhân chiến tranh, nhưng ý nghĩa thực sự của nó vượt qua cả nội dung của câu hỏi. Bề ngoài, chủ ðích của chúng ta chính là ðoán thử xem người Tàu có thái ðộ gì ðối với chiến tranh: Nếu các người lính tương lai này không ngần ngại bắn giết ngay cả những người thường dân, thì theo lẽ tự nhiên, họ sẽ sẵn sàng gấp ðôi và tàn ác gấp ðôi khi giết những binh sĩ ðịch. Vì vậy, sự trả lời cho câu hỏi thăm dò ý kiến có thể phản ánh thái ðộ tổng quát của dân chúng về chiến tranh.

Tuy vậy, thực ra ðây không phải là ý ðịnh chân thực của chúng ta. Mục ðích của bộ Chính Trị Trung Ương Ðảng trong việc thực hiện cuộc thãm dò ý kiến này là ðể tìm hiểu những suy nghĩ của dân chúng. Chúng ta ðã muốn biết: Nếu công cuộc phát triển toàn cầu của nước Tàu sẽ cần thiết tạo ra những cái chết hàng loạt trong những nước thù ðịch thì dân chúng ta có yểm trợ tình huống này hay không ? Dân chúng sẽ ủng hộ hay chống ðối lại việc này ?

Như mọi người ðều biết, tư tưởng chính yếu của ðồng chí Ðặng Tiểu Bình (4) là “Phát triển là sự thật hiển nhiên“. Và ðồng chí Hồ Cẩm Ðào (5) cũng ðã chỉ ra bằng cách lập ði lập lại và ðồng tình rằng “sự phát triển là ưu tiên hàng ðầu của chúng ta“ mà không ðược lãng quên ngay trong một lúc. Nhưng có nhiều ðồng chí có khuynh hướng hiểu chữ “phát triển“ trong nghĩa hạn hẹp của nó, cho là nó chỉ giới hạn trong vấn ðề phát triển nội ðịa. Quả thực là “việc phát triển“ của chúng ta nói tới sự phục hưng mạnh mẽ của nước Tàu, mà dĩ nhiên không giới hạn trong vùng ðất chúng ta ðang có nhưng còn bao gồm cả toàn thế giới nữa.

Tại sao chúng ta lại làm như vậy ?
Cả hai ðồng chí Lưu Hứa Quỳnh (6), một người là lãnh ðạo của thế hệ già trong ðảng chúng ta và ðồng chí Hà Tân (7), một nhà chiến lược gia trẻ tuổi trong ðảng, ðã nhấn mạnh lý thuyết về sự dịch chuyển của trung tâm văn minh thế giới. Khẩu hiệu của chúng ta “phục sinh nước Tàu“ dựa trên cách suy nghĩ căn bản của ý tưởng này. Các bạn có thể nhìn vào các báo chí và tạp chí xuất bản trong những năm vừa qua hay vô mạng ðiện tử ðể nghiên cứu hầu tìm ra ai là người ðầu tiên ðưa ra khẩu hiệu phục sinh ðất nước. Ðó chính là ðồng chí Hà Tân. Các bạn có biết ai là Hà Tân không ? Ông ta có thể trông hung hăng và thô lỗ khi ông ta nói chuyện trước công chúng, với hai tay áo và ống quần xắn lên, nhưng viễn kiến lịch sử của ông ta là cả một kho tàng mà ðảng chúng ta nên nuôi nấng, ấp ủ.

Trong việc thảo luận ðề tài này, chúng ta hãy ði từ khởi ðầu.
Như mọi người ðều biết, theo những quan ðiểm ðược tuyên truyền bởi những học giả phương Tây, thì toàn thể nhân loại bắt nguồn từ một bà mẹ ở Phi Châu. Vì vậy, không có chủng tộc nào có thể tự nhận là chủng tộc thượng ðẳng. Tuy nhiên, theo sự nghiên cứu thực hiện bởi hầu hết các học giả Tàu, thì người Tàu khác những chủng tộc khác trên trái ðất. Chúng ta không bắt nguồn ở Phi Châu. Thay vào ðó, chúng ta bắt nguồn cách ðộc lập ở nước Tàu . Người Bắc Kinh tại Chu Khẩu Ðiếm mà chúng ta thân thuộc, tiêu biểu cho một giai ðoạn tiến hóa của tổ tiên chúng ta. “Chương trình tìm kiếm những nguồn gốc của nền văn minh Tàu“ hiện ðang thực hiện trong nước chúng ta nhắm vào cuộc nghiên cứu bao hàm toàn diện và có hệ thống hơn, về nguồn gốc, tiến trình và sự phát triển của nền vãn minh cổ ðại Tàu. Chúng ta thường nói, “nền vãn minh Tàu ðã có một lịch sử năm ngàn năm“. Nhưng bây giờ, nhiều nhà chuyên môn tham dự trong cuộc nghiên cứu trong nhiều lãnh vực bao gồm khảo cổ học, văn hóa các dân tộc, và văn hóa khu vực ðã ði tới sự ðồng thuận là những khám phá mới như di chỉ văn hóa Hồng Sơn ở Ðông Bắc, văn hóa Liangzhu ở tỉnh Triết Giang, những tàn tích Kim Sa Giang ở tỉnh Tứ Xuyên, và ðiạ ðiểm văn hóa của hoàng ðế Yongzhou Shun ở tỉnh Hồ Nam tất cả là bằng chứng ðầy thuyết phục của sự tồn tại nền văn minh ban ðầu của nước Tàu, và họ chứng minh rằng riêng chỉ lịch sử  nông nghiệp trồng lúa của nước Tàu có thể truy nguồn xa từ 8,000 tới 10,000 năm. Cái này phản bác lại ý tưởng của “năm ngàn năm văn minh của người Tàu“. Vì vậy, chúng ta có thể quả quyết rằng chúng ta là sản phẩm của những cội rễ có văn hóa hơn một triệu năm, văn minh và tiến bộ hơn mười ngàn năm, một quốc gia cổ ðại gồm năm ngàn năm, và là một thực thể người Tàu riêng biệt gồm hai ngàn năm. Ðây là nước Tàu mà tự gọi mình “con cháu của Yan và Huang“, nước Tàu mà chúng ta hãnh diện. Hitler của nước Ðức ðã từng có lần khoác lác rằng chủng tộc Ðức là chủng tộc siêu ðẳng trên trái ðất, nhưng sự thực ðất nước của chúng ta còn siêu ðẳng hơn Ðức.

Trong suốt chiều dài lịch sử của chúng ta, dân chúng ta ðã dàn trải qua suốt tới Châu Mỹ và những vùng dọc theo vành ðai Thái Bình Dương, và họ trở thành người Da Ðỏ tại Mỹ Châu và những nhóm chủng tộc Ðông Á ở Nam Thái Bình Dương.

Tất cả chúng ta biết ðiều ðó dựa vào những bằng chứng về sự siêu việt của nước chúng ta, trong thời thịnh ðạt, lớn mạnh của nhà Ðường nền văn minh của chúng ta nhất thế giới. Chúng ta ðã là trung tâm văn minh của thế giới, và không có nền văn minh khác trên thế giới có thể so sánh với nền vãn minh của chúng ta. Sau này, bởi vì sự tự mãn của chúng ta, vì ðầu óc hạn hẹp, và tự ðóng cửa của nước ta, chúng ta ðã bị vượt qua bởi nền văn minh Tây Phương, và trung tâm của thế giới ðã bị dịch chuyển sang phía Tây.

Trong việc xem xét lại lịch sử, có thể có người hỏi: Trung tâm vãn minh của thế giới sẽ dịch chuyển trở lại nước Tàu chăng ?

Ðồng chí Hà Tân ðưa câu hỏi này vào trong bản báo cáo của ông ta gửi tới Ủy Ban Trung Ương năm 1988: Nếu sự kiện là trung tâm lãnh ðạo của thế giới ðã nằm ở Âu Châu vào thế kỷ thứ 18, và sau này dịch chuyển tới Hoà Kỳ trong giữa thế kỷ 20, rồi thì trong thế kỷ 21 này, trung tâm lãnh ðạo của thế giới sẽ dịch chuyển tới phía Ðông của hành tinh chúng ta. Và, “ phía Ðông “ dĩ nhiên chính là ám chỉ tới nước Tàu.

Quả thực, ðồng chí Lưu Hứa Quỳnh ðã ðưa ra những quan ðiểm tương tự trong ðầu thập niên 1980. Dựa trên một sự phân tích lịch sử, ông ta ðã chỉ ra là trung tâm của vãn minh thế giới ðang dịch chuyển. Nó ðã dịch chuyển từ Phương Ðông tới Tây Âu và sau này là tới Hoa Kỳ; bây giờ nó ðang dịch chuyển trở lại tới Phương Ðông. Vì vậy, nếu chúng ta nói tới thế kỷ 19 là thế kỷ của nước Anh, và thế kỷ 20 là thế kỷ của Hoa Kỳ, thì thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ của nước Tàu.

Thông hiểu tận tình ðịnh luật lịch sử này và ðể chuẩn bị chào ðón sự xuất hiện của thế kỷ của nước Tàu chính là sứ mạng lịch sử của ðảng chúng ta. Như mọi người chúng ta biết, vào cuối thế kỷ vừa qua, chúng ta ðã xây dựng bàn thờ cho thế kỷ của nước Tàu ở Bắc Kinh. Vào ngay lúc tân thiên niên kỷ ðang ðến, bộ phận lãnh ðạo tập thể của Ủy Ban Trung Ương Ðảng ðã tập hợp ở ðó ðể có một cuộc hội họp lớn, giương cao những ngọn ðuốc của Chu Khẩu Ðiếm, ðể tự mình tuyên thệ chuẩn bị chào ðón sự khởi ðầu của thế kỷ nước Tàu. Chúng ta ðang làm việc này ðể tuân theo ðịnh luật của lịch sử và khơi mào cho sự thực thi thế kỷ của nước Tàu như là mục ðích của những nỗ lực của ðảng ta.

Sau ðó, trong báo cáo chính trị của Quốc Hội Toàn Quốc lần thứ 16 của ðảng, chúng ta ðã xác minh rằng sự phục sinh ðất nước là ðối tượng lớn lao của chúng ta và chỉ ra rõ ràng trong hiến pháp mới của ðảng ta rằng ðảng chúng ta là người tiền phong của nhân dân Tàu. Tất cả những bước này ðã ðánh dấu một sự phát triển chính yếu trong chủ nghĩa Mác-Xít. phản ảnh sự can ðảm và khôn ngoan của ðảng ta. Như tất cả chúng ta biết, Mác và những người theo Mác ðã không bao giờ giao cho bất cứ ðảng cộng sản nào làm một người tiền phong của một lớp người nào ðó; Mác cũng không nói rằng sự phục sinh ðất nước có thể dùng như là một khẩu hiệu của một ðảng cộng sản. Ngay ðến ðồng chí Mao Trạch Ðông, một người anh hùng quốc gia ðầy can ðảm, cũng chỉ giơ cao ngọn cờ  “cuộc cách mạng vô sản toàn cầu“, ngay cả ðồng chí ấy ðã không có can ðảm ðể cho quảng bá công khai mạnh mẽ nhất  khẩu hiệu phục sinh ðất nước.
Chúng ta phải chào ðón sự xuất hiện của thế kỷ nước Tàu bằng cách giơ cao ngọn cờ phục sinh ðất nước. Chúng ta phải chiến ðấu cho việc phục sinh của thế kỷ nước Tàu ra sao ? Chúng ta phải mượn những kinh nghiệm quý báu trong lịch sử nhân loại bằng cách lợi dụng những thành quả nổi bật của văn minh nhân loại và rút ra những bài học từ những cái ðã xảy ra cho những nhóm dân tộc khác.
Những bài học này bao gồm sự sụp ðổ của chủ nghĩa cộng sản ở cựu Liên Xô và Ðông Âu, cũng như sự thất trận của Ðức và Nhật Bản trong quá khứ. Mới ðây ðã có nhiều sự thảo luận về những bài học của sự sụp ðổ của chủ nghĩa cộng sản ở cựu Liên Xô và các nước Ðông Âu, vì vậy, tôi sẽ không nhắc chúng ở ðây. Hôm nay, tôi muốn nói về những bài học của Ðức và Nhật Bản.

Như tất cả chúng ta biết, Ðức Quốc Xã cũng ðã ðặt nhiều quan tâm tới chuyện giáo dục dân chúng, ðặc biệt là thế hệ trẻ. Ðảng Quốc Xã và chính quyền ðã tổ chức và thiết lập nhiều cơ quan giáo dục và tuyên truyền như “ Nha Hướng Dẫn Tuyên Truyền Quốc Gia“, “Bộ Tuyên Truyền và Giáo Dục Quốc Gia“, “Nha Giám Sát về Giáo Dục và Nghiên Cứu Quan Ðiểm Thế Giới“, và “Văn Phòng Thông Tin“, tất cả nhắm vào việc thẩm thấu vô ðầu óc dân chúng, từ tiểu học tới ðại học ý tưởng rằng dân tộc Ðức là những người siêu ðẳng, và thuyết phục dân chúng rằng sứ mạng lịch sử của dòng giống Arian là sẽ trở thành “những chúa tể của trái ðất“, rằng “ cai trị khắp thế giới “.  Lúc ðó, người Ðức ðã ðoàn kết nhiều hơn chúng ta ngày nay.

Tuy nhiên, người Ðức ðã bị ðánh bại cách vô cùng nhục nhã, cùng với ðồng minh của nó là Nhật Bản. Tại sao ? Chúng ta ðã ði tới vài kết luận tại những buổi hội thảo của Bộ Chính Trị, trong ðó chúng ta ðã tìm kiếm những ðịnh luật ðiều khiển những sự thăng trầm của những nước hùng cường, và cố gắng phân tích sự phát triển nhanh lẹ của Ðức và Nhật Bản. Khi chúng ta ðã quyết ðịnh phục sinh nước Tàu ðặt trên khuôn mẫu của nước Ðức, chúng ta không ðược lập lại những lỗi lầm họ ðã mắc phải.

Ðặc biệt, sau ðây là những nguyên nhân cơ bản khiến họ bị thất trận: Trước hết, họ ðã có quá nhiều kẻ thù cùng một lúc, trong khi ðó họ ðã lại không tuân thủ nguyên tắc loại bỏ những kẻ thù cùng một lúc; kế ðến, họ ðã quá hăng tiết, thiếu kiên nhẫn và sự kiên trì cần thiết ðể ðạt những thành qủa lớn lao; thứ ba, khi tới lúc cần tàn ác thì họ lại trở thành quá mềm yếu. Vì vậy tạo ra những khó khăn rắc rối mà sau này tái xuất hiện cho họ.

Chúng ta hãy giả thiết là vào lúc ðó Ðức và Nhật ðã có thể giữ cho Hoa Kỳ trung lập và ðã ðánh một cuộc chiến kéo dài từng bước một trên mặt trận ở Liên Xô. Nếu họ ðã thi hành kế sách này, ðã kéo dài ðược thời gian ðể tiến triển việc nghiên cứu, ngay cả thành công trong việc ðạt ðược kỹ thuật vũ khí nguyên tử và hỏa tiển, và rồi dùng chúng ðể bất ngờ phóng ra những cuộc tấn công chống lại Hoa Kỳ và Liên Xô, thì Hoa Kỳ và Liên Xô sẽ không thể tự bảo vệ mình ðược và sẽ phải ðầu hàng. Ðặc biệt Nước Nhật nhỏ bé, ðã mắc một sai lầm quá cỡ khi phóng ra cuộc tấn công vụng trộm vào Trân Châu Cảng. Cuộc tấn công này ðã không ðánh ðược những phần quan trọng của Hoa Kỳ. Thay vì vậy, nó kéo Hoa Kỳ vào cuộc chiến, vào hàng ngũ những kẻ ðào mồ chôn Ðức Quốc Xã và Nhật.

Dĩ nhiên, nếu họ ðã không tự gây ra ba lỗi lầm này và chiến thắng cuộc chiến, lịch sử ðã ðược viết theo một cách khác. Nếu là như vậy, nước Tàu sẽ không ở trong tay chúng ta. Nhật Bản có lẽ ðã di chuyển thủ ðô của họ tới nước Tàu và cai trị khắp nước Tàu. Sau ðó, nước Tàu và khắp Á Châu dưới sự cai trị của Nhật sẽ thực thi ðầy ðủ sự khôn ngoan của Phương Ðông, sẽ chiếm Phương Tây ðang cai trị bởi Ðức và sẽ thống nhất toàn thế giới. Dĩ nhiên, giả thiết này không có thực.  Thôi không lạc ðề thêm nữa.

Như thế, lý do cơ bản cho những sự thất trận của Ðức và Nhật là do lịch sử ðã không ðặt ðể họ là những “chúa tể của trái ðất “, xét cho cùng ra, vì họ là như vậy, họ không phải là chủng tộc siêu ðẳng nhất.

Bề ngoài, khi so sánh, nước Tàu ngày nay có sự tương ðồng ðáng kinh sợ như là Ðức xưa kia. Cả hai ðều coi mình là những chủng tộc siêu ðẳng nhất; cả hai có một lịch sử bị bóc lột bởi những thế lực ngoại quốc, vì vậy muốn báo thù; cả hai có truyền thống tôn thờ giới lãnh ðạo của mình; cả hai cảm thấy là họ thiếu trầm trọng không gian sinh sống; cả hai giơ cao hai ngọn cờ chủ nghĩa dân tộc và xã hội và tự nhận mình như là “xã hội chủ nghĩa có tinh thần dân tộc“; cả hai tôn thờ “một nước, một ðảng, một lãnh tụ, và một học thuyết“.

Tuy nhiên, nếu chúng ta thực sự làm một sự so sánh giữa Ðức và Tàu, thì như ðồng chí Giang Trạch Dân nhận xét, Ðức chỉ là “những ðứa trẻ con“ – quá tầm thường ðể ðược so sánh. Dân số của Ðức lớn bao nhiêu ? Lãnh thổ Ðức to lớn ra sao ? Và lịch sử của Ðức dài ðược bao lâu ? Chúng ta ðã loại bỏ tám triệu quân Quốc Dân Ðảng chỉ trong vòng 3 năm. Bao nhiêu quân thù mà người Ðức ðã giết ? Họ nắm quyền lực chỉ trong một thời gian ngắn ngủi nhiều hơn 12 năm một chút trước khi họ tan biến, trong khi chúng ta vẫn tràn ðầy năng lực sau khi cai trị hơn 80 năm. Dĩ nhiên lý thuyết của chúng ta về sự chuyển dịch trung tâm văn minh thế giới thâm sâu hơn lý thuyết “các chúa tể trái ðất“ của Hitler. Nền văn minh của chúng ta thâm sâu và rộng lớn ðã xác ðịnh rõ ràng chúng ta  khôn ngoan hơn họ nhiều.

Người Tàu của chúng ta khôn ngoan hơn người Ðức bởi vì, một cách cơ bản, chủng tộc chúng ta siêu việt hơn chủng tộc của họ. Thành ra, chúng ta có một lịch sử lâu dài hơn, nhiều người hơn, diện tích ðất ðai lớn hơn. Trên nền tảng này, tổ tiên chúng ta ðã ðể lại cho chúng ta hai di sản chính yếu, ðó là thuyết vô thần và sự thống nhất lớn lao. Chính Khổng Tử, người khai sáng văn hóa nước Tàu chúng ta, người cho chúng ta những di sản kế thừa này.

Hai di sản này xác ðịnh rằng chúng ta có một khả năng mạnh mẽ hơn ðể sinh tồn so với Phương Tây. Ðó là lý do tại sao chủng tộc Tàu ðã có thể thịnh vượng lâu dài. Cho dù thiên tai khốc liệt do thiên nhiên, do nhân tạo và những tai ương của ðất nước ra sao, số mạng của chúng ta là “không bị ðè bởi trời, chôn bởi ðất“. Ðây là lợi thế của chúng ta.

Hãy lấy việc ứng phó với chiến tranh là một thí dụ. Lý do mà Hoa Kỳ tồn tại tới ngày hôm nay là do Hoa Kỳ chưa bao giờ nhìn thấy chiến tranh trên nội ðịa nước mình. Một khi các kẻ thù của Hoa Kỳ nhắm vào nội ðịa Hoa Kỳ, trước khi quốc hội Hoa Kỳ làm xong cuộc tranh luận và giao quyền cho tổng thống khai chiến, thì kẻ thù của Hoa Kỳ ðã tiến tới thủ ðô Washington rồi. Nhưng ðối với chúng ta, chúng ta không phí phạm thời gian vào những trò trẻ con này. Ðồng chí Ðặng Tiểu Bình ðã từng nói “bộ phận lãnh ðạo của ðảng lập tức ra những quyết ðịnh. Một khi quyết ðịnh ðã ðược ðưa ra, nó lập tức ðược thi hành. Không có phí phạm thời gian vào những việc vụn vặt như tại các nước tư bản. Ðây là lợi thế của chúng ta“. Chế ðộ trung ương tập quyền dân chủ ðược xây dựng trên truyền thống thống nhất vĩ ðại. Mặc dù Ðức Quốc Xã cũng ðã nhấn mạnh vào chế ðộ trung ương tập quyền ở tầng cao cấp, họ chỉ tập trung vào quyền lực của những người ðiều hành ðất nước, nhưng bỏ quên sự lãnh ðạo tập thể của nhóm trung ương. Ðó là lý do tại sao Hitler bị phản bội bởi nhiều người vào lúc cuối ðời của ông ta, tạo ra sự suy yếu cơ bản khiến Ðức Quốc Xã mất khả nãng chiến ðấu.

Cái làm chúng ta khác với Ðức là chúng ta hoàn toàn vô thần. trong khi Ðức chính yếu là một nước Công Giáo và Tin Lành. Hitler chỉ là nửa vô thần. Mặc dù Hitler cũng tin tưởng rằng những công dân bình thường có sự thông minh thấp, vì vậy những nhà lãnh ðạo phải làm những quyết ðịnh, và mặc dầu dân Ðức tôn thờ Hitler lúc ðó, nhưng dân Ðức ðã không có truyền thống tôn thờ những nhà hiền nhân trên một căn bản rộng rãi. Xã hội Tàu chúng ta luôn luôn tôn thờ các nhà hiền triết là bởi vì chúng ta không tôn thờ bất cứ thần linh nào. Một khi tôn thờ một thần linh, bạn không thể ðồng thời tôn thờ một cá nhân, trừ khi bạn công nhận cá nhân ðó như là người ðại diện cho vị thần kia, giống như những nước ở Trung Ðông ðang làm. Mặt khác, một khi bạn công nhận một cá nhân như là hiền nhân, dĩ nhiên bạn sẽ muốn ông ta là lãnh tụ của bạn, thay vì bạn giám sát và chọn lựa ông ta làm lãnh tụ. Ðây là nền tảng của thể chế trung ương tập quyền dân chủ của chúng ta.

Tóm lại, chỉ có nước Tàu, chứ không phải nước Ðức là lực lượng ðáng tin tưởng trong công cuộc chống lại hệ thống dân chủ ðặt nền tảng trên sinh hoạt nghị trường. Sự ðộc tài của Hitler ở Ðức có lẽ không gì ngoài sai lầm thoáng qua của lịch sử.

Có lẽ bây giờ bạn ðã hiểu tại sao chúng ta ðã vừa quyết ðịnh quảng bá thêm cho chủ nghĩa vô thần. Nếu chúng ta ðể cho thần học Phương Tây vào nước Tàu và làm tâm hồn chúng ta trống vắng, nếu chúng ta ðể tất cả người Tàu lắng nghe lời Chúa và theo Chúa thì ai sẽ vâng phục, lắng nghe chúng ta và theo chúng ta ? Nếu những dân bình thường không tin ðồng chí Hồ Cẩm Ðào là một người lãnh ðạo có khả năng, rồi thách thức quyền lực của ðồng chí ấy và muốn giám sát ðồng chí, nếu các tín ðồ tôn giáo trong xã hội chúng ta ðặt câu hỏi tại sao chúng ta là Thượng Ðế lãnh ðạo trong các nhà thờ, thì thử hỏi ðảng chúng ta có thể tiếp tục lãnh ðạo nước Tàu ðược không ?

Giấc mộng của nước Ðức là trở thành “chúa tể của trái ðất“ ðã bị thất bại, bởi vì trên hết, lịch sử ðã không trao tặng sứ mạng vĩ ðại này cho họ. Nhưng ba bài học kinh nghiệm của nước Ðức là những thứ chúng ta phải ghi nhớ trong khi chúng ta hoàn tất sứ mạng lịch sử của chúng ta và phục sinh nòi giống chúng ta. Ba bài học ðó là:  Giữ chặt khoảng không gian sinh sống của ðất nước, giữ chặt sự kiểm soát của ðảng trên toàn ðất nước, và giữ chặt ðường lối tổng quát nhắm vào việc trở thành “người chúa tể của trái ðất“.

Kế, tôi muốn trình bày ba vấn ðề này.

Vấn ðề thứ nhất là khoảng không gian sinh sống. Ðây là sự tập trung to lớn nhất của công cuộc phục sinh nòi giống Tàu. Trong bài diễn văn mới ðây của tôi, tôi ðã nói rằng cuộc chiến ðấu về những tài nguyên sinh sống cơ bản (bao gồm cả ðất ðai và ðại dương) là nguyên nhân chính yếu lớn lao gây ra các cuộc chiến tranh trong lịch sử. Ðiều này có thể thay ðổi trong thời ðại tin học, nhưng không thay ðổi một cách cơ bản. Nguồn tài nguyên tính theo mỗi ðầu người của chúng ta kém hơn nhiều so với nước Ðức thời Quốc Xã. Thêm nữa, sự phát triển kinh tế trong hơn 20 năm vừa qua ðã có một tác ðộng tiêu cực, và khí hậu ðang thay ðổi mau chóng theo hướng tệ hại. Nguồn tài nguyên của chúng ta chỉ cung cấp ðược trong ngắn hạn. Môi sinh bị ô nhiễm tệ hại, ðặc biệt là ðất ðai, nước và không khí. Chúng ta không chỉ có khả năng chống ðỡ mà còn có thể phát triển giống nòi, nhưng cho dù giống nòi ta vẫn sinh tồn thì nó vẫn bị ðe dọa nghiêm trọng, tới một mức ðộ còn lớn lao hơn dân Ðức hồi ðó.

Bất cứ ai ðã từng ở các nước Tây Phương ðều biết là khoảng không gian sinh sống của họ tốt ðẹp hơn của chúng ta. Họ có những cánh rừng dọc theo các xa lộ, trong khi chúng ta hầu như không có bất cứ cây cối nào dọc các con ðường. Bầu trời của họ thường xanh với những ðám mây trắng, trong khi bầu trời chúng ta bị bao phủ với một lớp bụi ðen mù mịt.

Nước uống từ vòi của họ sạch sẽ ðủ ðể uống, trong khi ngay cả nước dưới lòng ðất của chúng ta cũng bị ô nhiễm ðến ðộ ta không dùng chúng ðược nếu không ðược lọc sạch. Họ có ít người hơn trên ðường phố, và hai hay ba người có thể cư ngụ một căn dân cư nhỏ; trái lại, ðường xá chúng ta luôn luôn lúc nhúc người, và dăm bảy người chia nhau một căn phòng.

Cách ðây nhiều năm, có một quyển sách mang tựa ðề Họa Da Vàng, trong ðó tác giả nói rằng vì chúng ta chạy theo lối tiêu thụ của người Hoa Kỳ, nguồn tài nguyên có giới hạn của chúng ta không còn có thể chống ðỡ ðược dân số và xã hội ta bị sụp ðổ, một khi chúng ta ðạt tới dân số 1 tỷ 300 triệu. Bây giờ dân số chúng ta ðã vượt qua con số giới hạn này, và chúng ta ðang lệ thuộc vào nhập cảng ðể chống ðỡ cho sự tiêu thụ của ðất nước. Không phải chúng ta không quan tâm tới vấn ðề này. Bộ Tài nguyên Ðất ðai ðã chú trọng tới chuyện này.

Nhưng danh từ “khoảng không gian sinh sống“ quá liên hệ gần gũi với Ðức Quốc Xã. Lý do chúng ta không muốn thảo luận chuyện này quá công khai vì chúng ta muốn tránh không bị Tây Phương xem chúng ta giống như Ðức Quốc Xã, vì ðiều này có thể củng cố thêm quan ðiểm xem nước Tàu như là một sự ðe dọa. Vì vậy, khi nhấn mạnh lý thuyết mới của ðồng chí Hà Tân “Nhân quyền chính là những quyền sinh sống“, chúng ta chỉ nói về “sinh sống“, nhưng không nói về “khoảng không gian“ ðể  tránh dùng từ “khoảng không gian sinh sống“. Từ cái nhìn bao quát của lịch sử, lý do mà nước Tàu bị ðối diện với vấn ðề của không gian sinh sống là vì các nước Tây Phương ðã phát triển vượt hơn các nước Ðông Phương. Các nước Tây Phương ðã thiết lập các thuộc ðịa khắp thế giới, thành ra  họ một lợi thế về vấn ðề không gian sinh sống. Ðể giải quyết chuyện khó khăn này, chúng ta phải dẫn dắt người Tàu chúng ta khỏi nước Tàu ðể họ có thể phát triển bên ngoài nước Tàu.

Vấn ðề thứ hai là sự tập trung của chúng ta vào khả nãng lãnh ðạo của ðảng. Chúng ta thực hiện chuyện này tốt hơn ðảng Ðức Quốc Xã. Mặc dù Ðức Quốc Xã trải dài quyền lực tới mọi ngõ ngách của chính quyền nước Ðức, họ ðã không chú trọng vào vai trò lãnh ðạo tuyệt ðối của họ như chúng ta chú trọng. Họ không coi vấn ðề ðiều hành quyền lực của ðảng là ưu tiên số một, trong khi chúng ta lại có. Khi ðồng chí Mao Trạch Ðông tóm tắt “ba bửu bối“ thắng lợi của ðảng ta trong việc chinh phục ðất nước, ðồng chí ấy ðã coi “bửu bối“ quan trọng nhất là việc phát triển ðảng Cộng sản Tàu và làm vững mạnh vai trò lãnh ðạo của ðảng.

Chúng ta phải tập trung vào hai ðiểm ðể củng cố vai trò lãnh ðạo và cải tiến khả năng lãnh ðạo của chúng ta.

Thứ nhất là quảng bá lý thuyết “Ba Ðại Biểu“ (8), nhấn mạnh là ðảng của chúng ta là ðảng tiền phong của nòi giống Tàu, thêm nữa, là người tiền phong của giai cấp vô sản. Trong chốn riêng tư, nhiều người nói “Chúng tôi không bao giờ bầu cho quý vị, cho ðảng Cộng sản ðể ðại diện cho chúng tôi. Làm sao quý vị lại tự nhận là ðại diện cho chúng tôi ?“. Không cần phải lo âu về chuyện này. Ðồng chí Mao Trạch Ðông ðã nói là nếu chúng ta có thể dẫn ðưa những ðồng minh của chúng ta tới chiến thắng ðem lại tư lợi cho họ, họ sẽ yểm trợ chúng ta. Vì vậy, bao lâu chúng ta có thể dẫn dắt người Tàu ra khỏi nước Tàu, giải quyết sự thiếu thốn khoảng không gian sinh sống, thì dân Tàu sẽ yểm trợ chúng ta. Lúc này ðây, chúng ta không phải lo âu về nhãn hiệu “chế ðộ chuyên chế “ hay “chế ðộ ðộc tài “. Việc chúng ta có thể ðại diện cho dân Tàu mãi mãi hay không lệ thuộc vào chuyện chúng ta có thể thành công trong việc dẫn dắt người Tàu ra khỏi nước Tàu hay không.

Ðiểm thứ hai, việc chúng ta có thể dẫn dắt người Tàu ra khỏi nước Tàu hay không, nó mới là yếu tố quyết ðịnh quan trọng nhất về vị trí lãnh ðạo của ðảng Cộng sản Tàu.

Tại sao tôi lại nói như vậy ?
Mọi người ðều biết là nếu không có sự lãnh ðạo của ðảng ta, nước Tàu sẽ không tồn tại tới ngày nay. Vì vậy, nguyên tắc cao nhất của chúng ta là bảo vệ vai trò lãnh ðạo của ðảng mãi mãi. Trước ngày mùng 4 tháng 6 (lời người dịch: Ðây là ngày xảy ra biến cố Thiên An Môn năm1989) chúng ta ðã nhận thấy lờ mờ là bao lâu nền kinh tế của nước Tàu ðược phát triển, dân chúng sẽ ủng hộ và yêu mến ðảng Cộng sản. Vì vậy, chúng ta ðã phải dùng nhiều thập niên của thời hòa bình ðể phát triển kinh tế ðất nước. Cho dù chủ nghĩa gì ði nữa, cho dù là một con mèo trắng hay mèo ðen, nó là con mèo tốt khi nó có thể phát triển ðược kinh tế nước Tàu. Nhưng lúc ðó, chúng ta không có những tư tưởng rõ ràng là nuớc Tàu sẽ ðối phó ra sao với những tranh chấp quốc tế sau khi kinh tế Tàu ðược phát triển.

Ðồng chí Ðặng Tiểu Bình ðã nói rằng những chủ ðề chính trên thế giới là hòa bình và phát triển. Nhưng cuộc bạo loạn ngày mùng 4 tháng 6 ðã cho ðảng ta một cảnh báo và cho chúng ta một bài học vẫn còn tươi mới. Áp lực của cuộc cách mạng hòa bình của nước Tàu khiến chúng ta tái nhận xét chủ ðề chính của thời ðại chúng ta. Chúng ta thấy rằng, hai vấn ðề này, hòa bình và phát triển không thể giải quyết ðược cùng một lúc. Các lực lượng chống ðối Phương Tây luôn luôn thay ðổi thế giới theo các viễn kiến của họ, họ muốn thay ðổi nước Tàu và xử dụng cuộc cách mạng hòa bình ðể lật ðổ sự lãnh ðạo của ðảng Cộng sản chúng ta. Vì vậy, nếu chúng ta chỉ phát triển kinh tế, chúng ta vẫn ðối ðầu với khả năng mất quyền lãnh ðạo.

Cuộc bạo loạn mùng 4 tháng 6 ðó gần như ðã thành công trong việc chuyển tiếp ôn hòa, nếu không nhờ một số lớn các ðồng chí kỳ cựu vẫn còn sống và vào giờ phút sinh tử họ ðã loại bỏ Triệu Tử Dương và những người theo ông ta, rồi thì tất cả chúng ta ðã bị bắt vào tù. Sau khi chết, chúng ta có lẽ sẽ quá xấu hổ ðể ði trình diện Mác. Mặc dù chúng ta ðã vượt qua sự thử thách ngày mùng 4 tháng 6, nhưng sau khi nhóm các ðồng chí lãnh ðạo niên trưởng của chúng ta ðã qua ðời, nếu không có sự kiểm soát của chúng ta, cuộc cách mạng hòa bình có thể vẫn xảy ra cho nước Tàu như nó ðã xảy ra tại cựu Liên Xô. Trong năm 1956, Liên Xô ðã ðè bẹp cuộc nổi dậy của dân Hung Gia Lợi và ðánh bại các cuộc tấn công của những kẻ theo chủ nghĩa xét lại là Tito và người của ông ta tại Nam Tư, nhưng Liên Xô ðã không chống lại ðược Gorbachev chừng ba mươi năm sau. Khi các ðồng chí niên trưởng tiền phong qua ðời, thì quyền lực của ðảng Cộng sản Liên Xô ðã bị lấy ði bởi cuộc cách mạng hòa bình.

Sau khi cuộc bạo loạn ngày mùng 4 tháng 6 bị dẹp tan, chúng ta ðã suy nghĩ làm sao ðể ngăn ngừa nước Tàu không bị cuộc cách mạng hòa bình và làm sao duy trì vai trò lãnh ðạo của ðảng Cộng sản. Chúng ta ðã nghĩ ði nghĩ lại nhưng ðã không ðưa ra ðược bất cứ ý kiến hay ho nào, nếu chúng ta không có bất cứ ý kiến hay ho nào, nước Tàu chắc chắn sẽ thay ðổi cách hòa bình, và chúng ta sẽ trở thành những tội ðồ trong lịch sử. Sau vài suy nghĩ sâu xa, cuối cùng chúng ta ði tới kết luận này: Chỉ bằng cách biến sức mạnh của công cuộc phát triển ðất nước của chúng ta thành sức mạnh của một cú ðấm hướng ra bên ngoài - chỉ bằng cách dẫn dắt ðồng bào chúng ta ra bên ngoài – thì chúng ta mới có thể chiếm ðược sự ủng hộ và yêu thương của dân Tàu với ðảng Cộng sản chúng ta mãi mãi. Ðảng ta sẽ ðứng trên vị trí vô ðịch và dân Tàu sẽ phải lệ thuộc vào ðảng Cộng sản ta. Họ mãi mãi sẽ ði theo ðảng Cộng sản với con tim, khối óc, như ðã ðược viết trong hai vần thơ mà thường ðược nhìn thấy ở vùng quê cách ðây vài năm: “Hãy nghe lời Mao chủ tịch, hãy ði theo ðảng Cộng sản !“ Vì thế, cuộc bạo loạn ngày mùng 4 tháng 6 ðã khiến chúng ta nhận ra rằng chúng ta phải phối hợp việc phát triển kinh tế với việc chuẩn bị chiến tranh và dẫn dắt ðồng bào ði ra ngoài thế giới. Vì vậy, kể từ ðó, chính sách quốc phòng ðã quay 180 ðộ và từ ðó chúng ta tập trung thêm và thêm nữa “phối hợp hòa bình và chiến tranh “. Tất cả sự phát triển kinh tế của chúng ta là ðể sửa soạn cho nhu cầu của chiến tranh. Bên ngoài, chúng ta vẫn nhấn mạnh rằng phát triển kinh tế là trọng tâm của chúng ta, nhưng trong thực tế, căn bản của phát triển kinh tế chính là chiến tranh !

Chúng ta ðã thực hiện một nỗ lực kinh khủng ðể xây dựng “kế hoạch Vạn Lý Trường Thành “ðể xây dựng dọc bờ biển, những vùng biên giới cũng như chung quanh các thành phố cỡ lớn và trung bình một bức Vạn Lý Trường Thành vĩ ðại, vững chắc dưới mặt ðất mà có thể chịu ðựng một cuộc chiến tranh nguyên tử. Chúng ta cũng tích trữ tất cả những vật liệu cần thiết cho chiến tranh.Vì vậy, chúng ta không ngần ngại tham gia Ðệ Tam Thế Chiến, ðể dẫn dắt ðồng bào ta ra bên ngoài và bảo ðảm vai trò lãnh ðạo của ðảng ta. Trong bất cứ tình huống nào, chúng ta, ban Trung Ương Ðảng sẽ không bao giờ rút lui khỏi sân khấu lịch sử! Chúng ta chả thà buộc cả thế giới, hay ngay cả toàn thể ðịa cầu, chia sẻ cái sống, chết với chúng ta hơn là lùi bước khỏi sân khấu lịch sử !!!  Bộ không có một lý thuyết “tù nhân của bom nguyên tử“ sao ? Nghĩa là vì vũ khí nguyên tử ðã dính chặt vào sự an ninh của toàn thế giới, tất cả sẽ cùng nhau chết nếu cái chết không thể tránh ðược. Theo quan ðiểm của tôi, có loại  “tù tội“ khác và số mạng của ðảng ta bị cột chặt với số mạng của toàn thế giới. Nếu chúng ta, ðảng Cộng sản Tàu bị tiêu diệt, thì nước Tàu cũng sẽ bị tiêu diệt và toàn thế giới cũng sẽ bị tiêu diệt.

Sứ mạng lịch sử của ðảng chúng ta là dẫn dắt ðồng bào ra ngoài, nếu chúng ta có viễn kiến, chúng ta sẽ thấy rằng lịch sử ðã ðưa chúng ta vào con ðường này. Trước tiên, lịch sử lâu dài của nước Tàu ðã tạo ra dân số lớn nhất trên thế giới, bao gồm cả người Tàu ở tại nước Tàu lẫn ở hải ngoại. Thứ hai, một khi chúng ta mở các cửa, những tay tư bản tìm kiếm lợi nhuận Tây Phương sẽ ðầu tư tiền bạc và kỹ thuật vào nước Tàu ðể giúp chúng ta phát triển ðể họ có thể thống lãnh thị trường lớn lao nhất thế giới này. Thứ ba, số lượng to lớn người Tàu hải ngoại của chúng ta giúp chúng ta tạo dựng môi trường thuận lợi cho việc giới thiệu vốn, kỹ thuật và những kinh nghiệm tiên tiến ngoại quốc ðể ðưa vào nước Tàu. Như vậy, nó bảo ðảm rằng chính sách cải cách và mở cửa sẽ ðạt những thành quả to lớn. Thứ tư, sự bành trướng kinh tế to lớn của Tàu sẽ chắc chắn dẫn ðến sự suy giảm khoảng không gian sinh sống tính theo ðầu người của dân Tàu, ðiều này sẽ khuyến khích nước Tàu nhìn ra bên ngoài ðể tìm kiếm khoảng không gian sinh sống mới. Thứ năm, sự bành trướng kinh tế vĩ ðại của nước Tàu sẽ chắc chắn dẫn tới sự phát triển ðầy ý nghĩa về sức mạnh quân sự của chúng ta, tạo ra những ðiều kiện cho chúng ta bành trướng ra hải ngoại. Ngay trong thời ðại của Napoleon, Tây Phương ðã ðược cảnh báo về khả năng có thể thức giấc của con sư tử ðang ngủ là nước Tàu. Bây giờ, con sư tử ngủ ðang ðứng dậy và tiến vào thế giới, và không ai có thể ngăn chặn nó.

Vấn ðề thứ ba là cái gì, mà chúng ta phải chú tâm mạnh mẽ ðể hoàn thành sứ mạng lịch sử phục hưng ðất nước ? Ðó là tập trung mạnh mẽ vào vấn ðề “Hoa Kỳ“.

Ðồng chí Mao Trạch Ðông ðã dạy chúng ta là chúng ta phải có một sự cương quyết và có chiều hướng chính trị ðúng ðắn. Chiều hướng chính trị ðúng ðắn và chính yếu của chúng ta là gì ? Ðó là giải quyết vấn ðề Hoa Kỳ.

Cái này có vẻ gây chấn ðộng, nhưng lô-gic của nó thì qủa thiệt rất ðơn giản.
Ðồng chí Hà Tân ðã ðưa thẳng một sự xét ðoán rất cơ bản và rất hợp lý. Ông ta viết trong bản báo cáo gửi tới Ủy Ban Trung Ương là: Sự phục hưng nước Tàu có những sự xung khắc cơ bản với quyền lợi chiến lược của Phương Tây, vì thế chắc chắn Tây Phương sẽ làm mọi thứ có thể làm ðược ðể cản trở sự phục hưng này. Vì vậy, chỉ còn cách là ðập tan sự ngăn cản này của Tây Phương mà ðứng ðầu là Mỹ thì nước Tàu mới có thể phát triển và di chuyển ra ngoài thế giới được!

Hoa Kỳ sẽ cho phép chúng ta tiến ra bên ngoài ðể lấy khoảng không gian sinh sống mới chăng ? Trước tiên, nếu Hoa Kỳ nhất ðịnh chặn chúng ta, sẽ khó lòng cho chúng ta làm ðược bất cứ cái gì có ý nghĩa với Ðài Loan và vài nước chung quanh ta ! Kế ðến, ngay cả nếu chúng ta có thể chiếm lấy một ít ðất của Ðài Loan, Việt Nam. Ấn Ðộ, hay cả Nhật Bản, chúng ta có thể có thêm bao nhiêu khoảng không gian sinh sống ? Rất là không ðáng kể ! Chỉ có các nước như Hoa Kỳ, Canada và Úc là có ðất ðai rộng lớn ðủ ðể thoả mãn cho nhu cầu thuộc ðịa lớn lao của chúng ta.

Vì vậy, giải quyết vấn ðề “Hoa Kỳ “ là chuyện căn bản ðể giải quyết tất cả những vấn ðề khác. Trước tiên, chuyện này làm chúng ta có thể có ðiều kiện ðưa nhiều người di cư sang Mỹ và ngay cả thiết lập một nước Tàu khác dưới cùng sự lãnh ðạo của ðảng Cộng sản Tàu. Nước Mỹ nguyên thủy ðược khám phá bởi tổ tiên của giống da vàng, nhưng Kha Luân Bố ðã dành công trạng cho giống da trắng. Chúng ta là con cháu của nước Tàu ðược quyền làm chủ mảnh ðất Hoa Kỳ này! Người ta nói rằng những cư dân da vàng có ðiạ vị xã hội thấp ở Hoa Kỳ. Chúng ta cần giải phóng họ. Thứ hai, sau khi giải quyết “vấn ðề Hoa Kỳ“, các nước Tây Phương ở Âu Châu sẽ cúi ðầu trước chúng ta, không kể Ðài Loan, Nhật Bản và những nước nhỏ khác. Vì vậy, giải quyết “vấn ðề Hoa Kỳ“ là sứ mạng ðược lịch sử chỉ ðịnh cho các ðảng viên Cộng sản Tàu.

Tôi ðôi khi nghĩ thiệt nghiệt ngã làm sao khi ðể cho nước Tàu và Hoa Kỳ là những kẻ thù của nhau mà lại ðụng nhau trên một con ðường hẹp ! Quý vị có nhớ một cuốn phim về quân ðội giải phóng lãnh ðạo bởi Lưu Bố Thành và Ðặng Tiểu Bình ? Tựa ðề dường như là “Trận chiến quyết ðịnh ở Trung Nguyên“. Có một lời bình luận nổi tiếng trong phim mang ðầy sức mạnh và vẻ hùng tráng: “Những kẻ thù ðụng nhau trên con ðường hẹp, chỉ những kẻ can ðảm mới chiến thắng !” Chính cuộc tranh ðấu mang tinh thần chiến thắng hay là chết khiến chúng ta ðã có thể chiếm ðược quyền lực ở nội ðịa nước Tàu. Ðó là ðịnh mệnh của lịch sử ðể cho nước Tàu và Hoa Kỳ sẽ ði tới sự ðối ðầu không thể tránh ðược trên con ðường hẹp và ðánh lẫn nhau ! Hoa Kỳ không như Nga và Nhật Bản, ðã chưa bao giờ chiếm cứ và làm hại nước Tàu, và cũng ðã yểm trợ nước Tàu trong cuộc chiến chống lại Nhật Bản. Nhưng nhất ðịnh Hoa Kỳ sẽ là một sự cản trở, cản trở to lớn nhất ! Trong ðường dài, sự liên hệ giữa nước Tàu và Hoa Kỳ là một cuộc tranh ðấu sống chết.

Có lần, vài người Hoa Kỳ tới thăm viếng và cố gắng ðể thuyết phục chúng ta rằng quan hệ giữa nước Tàu và Hoa Kỳ là một quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Ðồng chí Ðặng Tiểu Bình trả lời theo một cách lịch sự là: “Hãy về nói với chính phủ của quý vị, nước Tàu và Hoa Kỳ không có một quan hệ phụ thuộc và hổ tương liên ðới như vậy.“ Quả thiệt, ðồng chí Ðặng Tiểu Bình ðã quá lịch sự, ðồng chí ấy có thể nói thẳng rằng “Quan hệ giữa nước Tàu và Hoa Kỳ là quan hệ tranh ðấu sống chết“. Dĩ nhiên, ngay bây giờ chưa phải là lúc ðể gây hấn với Hoa Kỳ cách công khai. Công cuộc cải cách và mở ra với thế giới bên ngoài của chúng ta vẫn còn nhờ cậy vào tiền bạc và kỹ thuật của họ, chúng ta vẫn còn cần Hoa Kỳ. Vì thế, chúng ta phải làm mọi chuyện có thể ðể tăng tiến sự liên hệ với Hoa Kỳ, học hỏi từ Hoa Kỳ về mọi khía cạnh và dùng Hoa Kỳ như là một ví dụ cho việc tái kiến trúc ðất nước chúng ta.

Chúng ta hành xử chuyện ðối ngoại ra sao trong các năm này ? Mặc dù chúng ta ðã ngụy trang một khuôn mặt tươi cười ðể làm vừa lòng họ, mặc dù chúng ta ðã ðưa má phải ra sau khi họ ðã ðánh má trái của chúng ta, chúng ta vẫn phải tiếp tục chịu ðựng ðể ðẩy mạnh thêm quan hệ với Hoa Kỳ. Quý vi, có nhớ nhân vật Wuxun trong phim “Câu chuyện của Wuxun ?” Ðể hoàn thành nhiệm vụ, anh ta ðã chịu ðựng bao nhiêu là ðau ðớn, khổ ðau, biết bao là ðánh ðập, ðấm ðá ! Hoa Kỳ là nước thành công nhất trên thế giới ngày nay. Chỉ sau khi chúng ta ðã học hỏi tất cả những kinh nghiệm hữu ích của họ, chúng ta mới có thể thay thế họ trong tương lai. Mặc dù hiện nay chúng ta ðang bắt chước giọng ðiệu của Hoa Kỳ“ Nước Tàu và Hoa Kỳ lệ thuộc vào nhau và cùng chia sẻ những “vinh- nhục“, chúng ta không ðược quên rằng lịch sử của chúng ta ðã dạy ði dạy lại chúng ta rằng một ngọn núi không thể có hai con cọp sống chung.

Chúng ta cũng không bao giờ ðược quên rằng ðồng chí Ðặng Tiểu Bình ðã nhấn mạnh “Hãy tự chế ðể khỏi tiết lộ các tham vọng và làm cho kẻ khác không canh phòng ta“. Lời nhắn nhủ có ẩn ý này nghĩa là: Chúng ta phải kiên nhẫn nhịn nhục Mỹ; chúng ta phải che dấu những mục ðích tối hậu của chúng ta, hãy che dấu các khả năng và chờ ðợi thời cơ. Có như vậy, ðầu óc chúng ta mới sáng tỏ. Tại sao chúng ta không sửa ðổi quốc ca của chúng ta cho có vẻ ðầy tính hiếu hòa  ? Tại sao chúng ta không thay ðổi những vần ðiệu chiến tranh trong bài quốc ca ? Thay vì vậy, khi tu sửa Hiến Pháp lần này, lần ðầu tiên chúng ta ðã dứt khoát ghi rõ bài “Hành khúc những người xung phong“ là quốc ca của chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ hiểu rằng tại sao chúng ta liên tục to tiếng về “vấn ðề Ðài Loan“ mà không phải là “vấn ðề Hoa Kỳ“. Tất cả chúng ta ðều biết nguyên tắc “nói một ðàng, làm một nẻo“. Nếu người bình thường chỉ có thể nhìn thấy hòn ðảo nhỏ Ðài Loan trong mắt họ, thì quý vị, như là những tinh hoa của ðất nước, quý vi phải nhìn thấy nguyên bức tranh của mục tiêu chúng ta. Trong những năm ðó, theo sự sắp xếp của ðồng chí Ðặng Tiểu Bình, một phần lớn ðất của chúng ta ở phía Bắc ðã ðược tặng cho Nga; quý vị có thực sự nghĩ là Ủy Ban Trung Ương Ðảng chúng ta là một kẻ khờ dại ?

Ðể giải quyết vấn ðề Hoa Kỳ, chúng ta phải có thể vượt quá những ước lệ và những giới hạn thường tình. Trong lịch sử, khi một nước ðánh bại một nước khác hay chiếm cứ một nước khác, nó không có thể giết tất cả mọi người trong nýớc bị chinh phục, bởi vì hồi ðó quý vị không thể giết người ðạt hiệu qủa bằng kiếm hay bằng giáo mác dài, ngay cả bằng súng ống hay súng máy. Vì vậy, không thể chiếm cứ một giải ðất mà không giữ dân chúng của vùng ðất ðó. Tuy nhiên, nếu chúng ta chinh phục Hoa Kỳ bằng cách này, chúng ta không thể ðưa nhiều người của chúng ta di dân tới Hoa Kỳ ðược.

Chỉ bằng cách dùng những phương tiện ðặc biệt ðể “quét sạch“ Hoa Kỳ, ðiều này mới làm chúng ta có thể dẫn dắt người Tàu tới ðó sống ðược. Ðây là chọn lựa duy nhất còn lại cho chúng ta. Ðây không phải là vấn ðề xem chúng ta có sẵn lòng làm hay không. Lọai phương tiện ðặc biệt nào có sẵn trong tay ðể chúng ta “quét sạch“ Hoa Kỳ ? Các loại vũ khí quy ước như máy bay, ca-nông, hỏa tiễn và chiến hạm sẽ không làm ðược; những vũ khí có sức hủy diệt cao như vũ khí nguyên tử cũng sẽ không làm ðược. Chúng ta không ngu ðể cùng biến mất với Hoa Kỳ bằng cách xử dụng vũ khí nguyên tử, mặc dù sự kiện là chúng ta ðã liên tục la lên rằng chúng ta sẽ giải quyết vấn ðề Ðài Loan bằng mọi gíá. Chỉ bằng cách xử dụng những vũ khí không hủy diệt mà có thể giết càng nhiều người càng tốt, chúng ta mới có thể lưu giữ lại ðược ðất nước Hoa Kỳ cho chúng ta xử dụng. Ðã có những phát triển mau lẹ về kỹ thuật vũ khí sinh học hiện ðại, và những vũ khí sinh học loại mới ðược tiếp tục phát minh, cái này sau cái kia. Dĩ nhiên chúng ta ðã không ngồi yên; trong những năm qua, chúng ta ðã nắm bắt những cơ hội ðể quán triệt những loại vũ khí sinh hóa này. Chúng ta có khả năng ðạt ðược mục ðích của chúng ta trong việc “quét sạch“ cả Hoa Kỳ bất thình lình. Khi ðồng chí Ðặng Tiểu Bình vẫn còn sống với chúng ta, Trung Ương Ðảng ðã sáng suốt làm ngay quyết ðịnh ðúng ðắn là không phát triển các hàng không mẫu hạm, thay vậy, tập trung vào việc phát triển các vũ khí giết người mà có thể hủy diệt dân số lớn lao của nước thù ðịch.
Từ một cái nhìn bao quát về nhân ðạo, chúng ta nên ðưa ra lời cảnh cáo cho dân chúng Hoa Kỳ và thuyết phục họ rời Hoa Kỳ và dời ðất ðai mà họ ðang sống ðể cho người Tàu. Hay ít ra họ nên dành nửa phần ðất Hoa Kỳ ðể làm thuộc ðịa của Tàu, bởi vì Mỹ Châu ðược khám phá ra ðầu tiên bởi người Tàu. Nhưng chuyện này làm ðược không ? Nếu  chiến lược này không thực hiện ðược, thì chỉ có một chọn lựa duy nhất cho chúng ta, ðó là dùng những phương tiện có tính cách quyết ðịnh ðể “quét sạch“ Hoa Kỳ và dành nước Mỹ  cho chúng ta sử dụng tức thời. Kinh nghiệm lịch sử của chúng ta ðã chứng tỏ rằng một khi chúng ta làm cho việc ðó xảy ra, không có ai trong thế giới này có thể làm bất cứ cái gì với chúng ta. Thêm nữa, nếu Hoa Kỳ như là người lãnh ðạo thế giới ðã bị tiêu diệt, thì những kẻ thù khác phải ðầu hàng chúng ta thôi.
Các vũ khí sinh học chưa hề ðược xử dụng cho nên chưa ai thấy sự tàn ðộc của chúng. Nhưng nếu Hoa Kỳ không chết thì người Tàu phải chết. Nếu người Tàu bị mắc kẹt trong vùng ðất Tàu hiện nay, thì một sự sụp ðổ xã hội toàn diện ðang gần kề. Theo sự tính toán của tác giả cuốn sách “Họa Da Vàng“, hơn nửa dân Tàu sẽ chết và rằng con số này sẽ là hơn 800 triệu người ! Chỉ sau khi giải phóng nước Tàu, vùng ðất màu vàng của chúng ta chỉ nuôi ðược gần 500 triệu người, hôm nay con số chính thức của dân số là hơn 1 tỉ 300 triệu.Vùng ðất màu vàng ðã ðạt tới sự giới hạn khả năng của nó. Một ngày nào ðó, ai biết ðược nó sẽ tới nhanh thế nào, sự sụp ðổ ghê gớm nhất sẽ xảy ra bất cứ lúc nào và hơn nửa dân số Tàu sẽ chết ði.

Chúng ta phải tự chuẩn bị cho hai tình huống. Nếu các vũ khí sinh học thành công trong việc tấn công bất ngờ Hoa Kỳ, người Tàu sẽ có thể giữ sự tổn thất thấp nhất khi chống lại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu cuộc tấn công thất bại và khơi mào một sự trả ðũa bằng nguyên tử từ Hoa Kỳ, nước Tàu có lẽ sẽ chịu ðựng một tai ương trong ðó hơn nửa dân số Tàu sẽ bị tiêu diệt. Ðó là lý do tại sao chúng ta cần chuẩn bị các hệ thống phòng không cho những thành phố cỡ trung bình và lớn của chúng ta. Cho dù bất cứ trường hợp nào, chúng ta chỉ có thể ði tới không sợ hãi vì ðảng và vì ðất nước và tương lai của nước chúng ta, bất kể những khó khăn mà chúng ta phải ðối diện và những hy sinh mà chúng ta phải chấp nhận. Ngay cả nếu hơn nửa dân số phải bị tiêu diệt, thì dân ta vẫn có thể sinh sôi nảy nở tiếp. Nhưng nếu ðảng sụp ðổ, mọi thứ ðều tan biến và tan biến mãi mãi.

Trong lịch sử nýưc Tàu, trong khi thay ðổi các vương triều, kẻ tàn ác luôn luôn chiến thắng và những kẻ nhân từ luôn luôn thất bại. Ví dụ ðiển hình nhất là việc Hạng Võ, vua nước Sở sau khi ðánh bại Lưu Bang ðã không tiếp tục truy ðuổi Lưu Bang và tiêu diệt lực lượng của Lưu Bang. Tính khoan dung này của Hạng Võ làm ông ta chết và khiến Lưu Bang chiến thắng (trong thời kỳ chiến tranh giữa nhà Sở và nhà Hán sau khi triều ðại Tần {221-206 BC} bị lật ðổ). Vì vậy, chúng ta phải nhấn mạnh tính chất quan trọng của việc chấp nhận những giải pháp cứng rắn, cương quyết. Trong tương lai, hai ðối thủ Tàu và Hoa Kỳ cuối cùng sẽ ðụng nhau trên một con ðường hẹp, và sự khoan dung của chúng ta với Hoa Kỳ sẽ có nghĩa là gây khổ ðau, tàn ác cho dân Tàu. Ở ðây, có vài người sẽ hỏi tôi: Còn dăm bảy triệu ðồng bào Tàu của chúng ta tại Hoa Kỳ thì sao ? Họ cũng có thể hỏi: Chúng ta không phải là không chống lại việc người Tàu tiêu diệt người Tàu sao ?

Những ðồng chí này quá là ðạo ðức rởm; họ không ðủ thực dụng. Nếu chúng ta ðã cứ khăng khước Tàu không ? Ðối với dăm bảy triệu người Tàu ðang sống tại Hoa Kỳ thì ðây là một vấn ðề lớn. Vì thế, trong những nãm vừa qua, chúng ta ðã tiến hành cuộc nghiên cứu về những vũ khí di truyền, tức là những thứ vũ khí mà không giết người da vàng. Nhưng ðể ðạt ðược kết qủa nghiên cứu về các loại vũ khí này rất là khó khăn. Trong cuộc nghiên cứu về các loại vũ khí di truyền này, Do Thái dẫn ðầu thế giới. Các vũ khí di truyền của họ chế ra ðể nhắm vào người Ả Rập và ðể bảo vệ người Do Thái. Dù vậy, Do Thái chưa ðạt ðược giai ðoạn mang loại vũ khí này ra ứng dụng. Chúng ta ðã hợp tác với Do Thái trong một số nghiên cứu về loại vũ khí này. Có lẽ chúng ta có thể học hỏi vài kỹ thuật ðược người Do Thái dùng ðể bảo vệ người Do Thái và sửa ðổi những kỹ thuật này ðể bảo vệ giống da vàng. Nhưng các kỹ thuật của Do Thái chưa tiến bộ ðủ và khó lòng cho chúng ta vượt qua họ trong vài năm tới. Nếu phải cần năm tới mười năm nữa trước khi có các tiến bộ ðột phá về loại vũ khí di truyền này, chúng ta không có ðủ khả nãng ðể chờ ðợi lâu hơn nữa.

Những ðồng chí cao niên cũng như chúng ta, không thể chờ ðợi lâu như vậy, vì chúng ta không có nhiều thời gian ðể sống. Những chiến binh cao niên vào tuổi tôi có lẽ có thể chờ ðợi năm hay mười năm, nhưng những người trong thời kỳ chiến tranh chống Nhật hay vài chiến binh Hồng Quân lớn tuổi không thể chờ ðợi lâu hơn nữa. Thành ra chúng ta phải từ bỏ những hy vọng về các lọai vũ khí di truyền này. Dĩ nhiên, từ hướng nhìn khác, ðại ða số những người Tàu ðang sinh sống ở Hoa Kỳ trở thành gánh nặng cho chúng ta bởi vì họ ðã bị làm cho ðồi bại quá lâu bởi những giá trị tự do trưởng giả, như vậy sẽ khó cho họ chấp nhận sự lãnh ðạo của ðảng ta. Nếu họ sống sót sau cuộc chiến tranh này, trong tương lai, chúng ta cũng phải ðưa ra những chiến dịch ðể ðối phó với họ ðể cải tạo họ. Quý vị, vẫn còn nhớ là khi chúng ta vừa ðánh bại bọn Quốc Dân Ðảng và giải phóng lục ðịa Tàu, có rất nhiều người thuộc thành phần trưởng giả và trí thức chào ðón chúng ta rất nồng nàn, nhưng sau này chúng ta ðã ðưa ra những chiến dịch như “Tiêu diệt bọn phản ðộng “ và “Phong trào chống bọn Hữu khuynh“ ðể quét sạch họ và cải tạo họ ? Vài người trong họ ðã ẩn náu khá lâu và không bị lộ ra cho tới khi có cuộc cách mạng Văn Hóa. Lịch sử ðã chứng minh là bất cứ sự hỗn loạn xã hội nào, hầu như ðều có nhiều người bị chết. Chúng ta có thể nói như vầy: Chết chóc là cỗ máy ðẩy lịch sử ði tới. Trong thời kỳ Tam Quốc (9), có bao nhiêu người chết ? Khi Thành Cát Tư Hãn chinh phục Trung Á, bao nhiêu người chết ? Khi nhà Thanh xâm lãng nước Tàu, bao nhiêu người chết ? Không có nhiều người chết trong thời kỳ cách mạng 1911, nhưng khi chúng ta lật ðổ bọn Ðế quốc, Quan lại và Tư bản thư lại (10) và trong các chiến dịch chính trị như “Diệt bọn phản ðộng“ , “Ba chống“, “Năm chống“ thì có ít nhất là 20 triệu người chết. Chúng ta e rằng một số giới trẻ ngày nay khi nghe về những cuộc chiến và sự chết chóc như vậy, sẽ sợ run lên. Trong thời chiến, chúng ta thường nhìn thấy người ta chết. Máu thịt bay khắp nơi, xác chết chất ðống khắp các cánh ðồng và máu chảy như suối. Chúng ta ðã thấy tất cả. Trên các mặt trận, mắt mọi người ðỏ ké vì say máu bởi vì ðó là cuộc chiến ðấu sống chết và chỉ có những người gan dạ mới sống sót.

Quả thật là tàn nhẫn khi giết một hai trăm triệu người Mỹ. Nhưng ðó là con ðường duy nhất mà sẽ bảo ðảm chúng ta làm ra ðược thế kỷ của người Tàu, một thế kỷ trong ðó ðảng Cộng sản Tàu lãnh ðạo thế giới. Chúng ta, những người theo chủ nghĩa nhân ðạo cách mạng, nên chúng ta không muốn chết chóc. Nhưng nếu lịch sử buộc chúng ta phải chọn lựa giữa cái chết của người Tàu và người Mỹ, chúng ta sẽ chọn lựa cái chết cho người Mỹ, vì ðối với chúng ta, bảo vệ mạng sống của người Tàu và của ðảng ta thì quan trọng hơn. Bởi vì sau hết, chúng ta là người Tàu và là ðảng viên ðảng Cộng sản Tàu. Kể từ ngày chúng ta gia nhập ðảng, sinh mạng của ðảng luôn luôn ðược ðặt trên hết tất cả các thứ khác ! Lịch sử sẽ chứng minh rằng chúng ta ðã chọn lựa ðúng.

Bây giờ, khi tôi sắp nói xong, quý vị có thể hiểu tại sao chúng ta tiến hành cuộc thăm dò trên mạng ðiện tử này. Ðơn giản thôi, qua cuộc thăm dò này, chúng ta muốn biết xem dân chúng sẽ ðứng lên chống chúng ta không nếu một ngày nào ðó chúng ta bí mật thi hành phương pháp tàn ðộc ðể “quét sạch“ người Mỹ. Sẽ có thêm người ủng hộ chúng ta hay chống chúng ta. Ðây là sự phán ðoán cơ bản của chúng ta: Nếu dân chúng ta ðồng ý bắn vào những tù nhân chiến tranh, vào ðàn bà, con nít, rồi thì họ cũng sẽ ðồng ý việc “quét sạch“ người Mỹ của chúng ta. Trong hơn hai mươi nãm qua, nước Tàu ðã an hưởng hòa bình, và cả một thế hệ ðã không ðược chiến tranh thử thách. Ðặc biệt kể từ sau Ðệ Nhị Thế Chiến, ðã có biết bao sự thay ðổi về hình thái chiến tranh, lý thuyết về chiến tranh và về các mặt ðạo ðức của chiến tranh. Ðặc biệt kể từ khi cựu Liên Xô và các nước Cộng sản Ðông Âu bị sụp ðổ, hệ tư tưởng của Phương Tây ðã thống trị toàn thế giới, và học thuyết nhân bản cũng như nhân quyền của Tây Phương ðã gia tãng lan tỏa trong những người trẻ ở nước Tàu. Cho nên, chúng ta không chắc lắm về thái ðộ của người dân. Cọ bản, nếu dân ta chống lại việc “quét sạch“ người Mỹ thì chúng ta phải chọn những phương cách tương ứng khác.

Thay vì qua mạng ðiện tử, tại sao chúng ta ðã không thực hành cuộc thăm dò ý kiến qua những phương tiện hành chánh ? Chúng ta ðã làm ðiều này vì một lý do chính ðáng.

Trước hết, chúng ta làm chuyện này ðể giảm bớt sự suy luận không khách quan và ðể chắc chắn rằng chúng ta ðọc ðược suy nghĩ thật sự của người dân. Vả lại, ðây là chuyện khá bảo mật và nó sẽ không lộ ra mục ðích thật sự của cuộc thăm dò ý kiến này. Nhưng ðiều quan trọng nhất là, ða số những người mà có thể trả lời các câu hỏi trên mạng ðiện tử, ðều từ các nhóm xã hội mà tương ðối là những người có trình ðộ giáo dục khá và xuất sắc. Họ chính là những nhóm lãnh ðạo và lực lượng nòng cốt trung kiên giữ một vai trò quyết ðịnh trong dân chúng ta. Nếu họ ủng hộ chúng ta, thì toàn thể dân chúng cũng sẽ nghe theo chúng ta; nếu họ chống ðối chúng ta, họ sẽ giữ vai trò nguy hiểm trong việc xúi dục dân chúng và tạo ra những bất ổn xã hội.

Chúng ta an tâm là những người tham dự thăm dò ðã không gởi lại bản thăm dò trống trơn. Quả thật, họ ðã trả lại bản thãm dò với ðiểm trên 80. Ðây là những thành quả tuyệt vời do công sức tuyên truyền, giáo dục trong hơn mấy thập niên qua của ðảng ta.

Dĩ nhiên, có vài người dưới ảnh hưởng của Phương Tây ðã chống lại việc bắn vào những tù nhân chiến tranh, vào ðàn bà, con nít. Vài người trong họ ðã nói: Thiệt là chấn ðộng và kinh sợ khi chứng kiến quá nhiều người ðồng ý bắn vào ðàn bà, trẻ em. Mọi người ðiên khùng à ? Vài người khác lại nói “Dân Tàu thích gán cho mình là những người yêu hòa bình, nhưng thiệt ra họ là những người tàn ác nhất. Những ý tưởng này âm vang sự chết giết chóc, thảm sát, làm tâm hồn tôi rùng mình ớn lạnh“.

Mặc dù không có nhiều người có quan ðiểm này và họ sẽ không ảnh hưởng tới tình trạng chung chút nào, nhưng chúng ta vẫn cần củng cố mạnh sự tuyên truyền ðể hoá giải những lối suy nghĩ như trên.

Ðó là tuyên truyền mạnh mẽ bài viết mới nhất của ðồng chí Hà Tân mà ðã ðược tường trình cho chính quyền trung ương. Quý vị có thể xem bài này trên mạng ðiện tử toàn cầu.

Nếu quý vị vào mạng ðiện tử toàn cầu này, dùng những chữ chính yếu ðể tìm kiếm, quý vị sẽ thấy là mới cách ðây, trong buổi phỏng vấn của tờ Tin Tức Thương Mại Hong Kong , ðồng chí Hà Tân ðã chỉ ra là: “Hoa Kỳ có một âm mưu gây chấn ðộng“. Theo ðiều ðồng chí ấy có trong tay, từ ngày 27 tháng 9 tới mùng 1 tháng 10 nãm 1995, Tổ chức có tên Mikhai Sergeevich Gorbachev, ðược tài trợ bởi Hoa Kỳ, ðã tập họp ở khách sạn Fairmont tại San Francisco với 500 người quan trọng nhất của thế giới gồm các vị lãnh ðạo các nước, các kinh tế gia và khoa học gia, kể cả George W. Bush (ông ta lúc ðó chưa là tổng thống nước Mỹ), Baroness Thatcher, Tony Blair, Zbigniew Brzezinski, cũng như George Soros, Bill Gates, nhà tương lai học John Naisbitt, v.v., cùng tất cả những nhân vật nổi tiếng nhất trên thế giới khác tham dự một cuộc hội nghị cao cấp bàn tròn ðể thảo luận về những vấn ðề về toàn cầu hóa và làm sao ðể hướng dẫn nhân loại bước vào thế kỷ 21. Theo ðiều ðồng chí Hà Tân có trong tay, những tham dự viên xuất sắc của nhân loại ðó nghĩ là vào thế kỷ 21, chỉ cần 20% dân số nhân loại cũng sẽ ðủ ðể duy trì sự thịnh vượng và kinh tế của thế giới, còn 80% còn lại hay 4/5 của dân số ðịa cầu sẽ chỉ là thứ người cặn bã không thể tạo ra những thứ năng xuất mới. Những người tham dự hội nghị này nghĩ rằng 80% thặng dư dân số này sẽ là dân số phế thải và những phương tiện “kỹ thuật cao“ nên ðược xử dụng ðể loại bỏ họ từ từ.

Vì những kẻ thù này bí mật hoạch ðịnh việc tiêu diệt dân tộc chúng ta, nhất ðịnh chúng ta không thể khoan dung, thương xót họ vô bờ bến ðược. Bài viết của ðồng chí Hà Tân xuất hiện vào ðúng thời ðiểm, nó chứng minh sự ðúng ðắn của phương pháp chiến ðấu ăn miếng trả miếng, chứng minh cái viễn kiến vĩ ðại của ðồng chí Ðặng Tiểu Bình khi dàn trận ðịa chống lại chiến lược quân sự của Mỹ.

Nhất ðịnh, khi tuyên truyền quan ðiểm của ðồng chí Hà Tân, chúng ta không thể in tài liệu này trong những tờ báo của ðảng ðể tránh làm cho kẻ thù ðề cao cảnh giác. Buổi nói chuyện của ðồng chí Hà Tân có thể nhắc nhở kẻ thù là chúng ta ðã có ðược kỹ thuật và khoa học tối tân, kể cả kỹ thuật nguyên tử “sạch“, kỹ thuật về vũ khí di truyền cũng như vũ khí sinh học, và chúng ta có thể dùng những phương pháp mạnh mẽ ðể tiêu diệt dân Mỹ trên một quy mô lớn.

Vấn ðề cuối cùng tôi muốn nói là nắm vững kỹ lưỡng các chuẩn bị về mặt trận quân sự.

Hiện thời, chúng ta ðang ở con ðường tiến tới hay lùi lại. Vài ðồng chí ðã nhìn thấy những khó khăn tràn ngập mọi nơi trên ðất nước chúng ta - vấn ðề tham nhũng, vấn ðề về công ty quốc doanh, vấn ðề về các tài khoản xấu của ngân hàng, các vấn ðề môi sinh, các vấn ðề an ninh xã hội, các vấn ðề giáo dục, vấn ðề bệnh AIDS và nhiều vấn ðề nguy ngập khác. Các ðồng chí này bị chao ðảo trong sự quyết tâm chuẩn bị cho trận chiến này. Họ ðã nghĩ; trước hết họ phải giải quyết vấn ðề cải tổ chính trị, tức là cuộc cải tổ chính trị của chúng ta phải ðược làm trước. Sau khi giải quyết những vấn ðề ðối nội, chúng ta mới có thể ðối phó với vấn ðề mặt trận quân sự nước ngoài.

      Ðiều này nhắc tôi về thời kỳ sinh tử trong nãm 1948 trong cuộc cách mạng Tàu. Lúc ðó, quân Giải Phóng Nhân Dân như là “những con ngựa ðang uống nước“ trên sông Dương Tử. Nhưng họ phải ðối ðầu với những tình trạng cực kỳ phức tạp và những vấn ðề khó khăn ở mọi nơi trong những vùng ðược giải phóng, và lãnh ðạo trung ương ðã nhận ðược những báo cáo khẩn cấp hàng ngày. Làm gì ðây ? Chúng ta có nên ngưng ðể giải quyết trước tiên chuyện hậu phương và những vấn ðề nội bộ ðã, trước khi tiến tới, hay xúm lại ðể vượt qua sông Dương Tử bằng những cố gắng cao ðộ ? Chủ tịch Mao, với sự khôn ngoan và can ðảm cực ðộ ðã ra lệnh hành quân “Tiến hành cuộc cách mạng tới tận cùng,“ và ðã giải phóng cả nước Tàu. Những vấn ðề trước ðó ðược cho là xung khắc nghiêm trọng, tất cả ðã ðược giải quyết trong một khí thế cách mạng vĩ ðại ðang chuyển mình về phía trước
Giờ ðây, dường như chúng ta ðã lại ở thời ðiểm sinh tử như “những con ngựa ðang uống nước“ trong những ngày trên sông Dương Tử trong thời kỳ cách mạng, bao lâu chúng ta còn nắm chặt nguyên tắc cơ bản nhất trong sự chuẩn bị cho mặt trận quân sự, Ủy ban Trung Ương tin tưởng rằng bao lâu chúng ta giải quyết vấn ðề Hoa Kỳ bằng một cú ðấm thì những vấn ðề ðối nội của chúng ta, tất cả sẽ giải quyết dễ dàng. Cho nên, sự chuẩn bị mặt trận quân sự của chúng ta bề mặt nhắm vào Ðài Loan, nhưng thiệt sự là nhắm vào Hoa Kỳ, và sự chuẩn bị này vượt xa mức ðộ của cuộc tấn công các hạm ðội hay vệ tinh.
Mác ðã từng nói là: bạo ðộng là bà mụ khai sinh một xã hội mới. Vì thế, chiến tranh là bà mụ khai sinh thế kỷ cho người Tàu. Trong khi chiến tranh ðang ðến gần, tôi tràn ðầy hy vọng vào thế hệ kế tiếp của chúng ta.
TRÌ HẠO ĐIỀN  
(Trúc Ðông Quân phiên dịch)
 * Ghi Chú:
 (1)   Sina.com là một trong những tổ hợp thông in ðiện tử lớn nhất ở Tàu. Cuộc thăm dò ý kiến ðiện tử ðược thực hiện bởi chi nhánh Sina thuộc Quân ðội (jczs.sina.com.cn) của sina.com. Nó bắt ðầu vào ngày mùng 2 tháng 2 và kết thúc ngày mùng 1 tháng 3 năm 2004 và có 31872 người trả lời cuộc thăm dò ý kiến này. Trang mạng ðiện tử (web page) của cuộc thăm dò ý kiến này ở tại “http://jczs.sina .com.cn/2004-02-02/1644180066.html“ nhưng trang này ðã bị gỡ bỏ và không thể xem ðược nữa.
      Câu hỏi ðó là: “ Nếu bạn là một người lính, và nếu dưới những mệnh lệnh của các cấp chỉ huy, bạn sẽ bắn vào các ðàn bà, trẻ em và tù nhân chiến tranh hay không ?”,
      -34% người trả lời là họ sẽ bắn dưới bất cứ hoàn cảnh nào cho dù không có phép của cấp trên,
      -48,6% trả lời là họ sẽ bắn khi mạng sống của họ hay ðồng ðội, bạn bè của họ bị ðe dọa.
      -3.8% trả lời là sẽ không bắn dưới bất cứ hoàn cảnh nào. Những người mà ðồng ý bắn ða số là dưới 25 tuổi.
     (2)   “ Chiến tranh ðang ðến gần chúng ta “
    (3)   “Ba hòn ðảo“ nói về Ðài Loan, Ðiếu Ngư (Diaoyu Islands) và Trường Sa (Spratly Islands)
    (4)   Ðặng Tiểu Bình (1904-1997). Chính thức, Ðặng Tiểu Bình ðã là lãnh ðạo của ðảng Cộng sản Tàu và nước Tàu từ năm 1978-1989. Quả thiệt, sau khi Mao chết nãm 1976, Ðặng thành lãnh ðạo trên thực tế của nước Tàu cho tới khi Ðặng chết năm 1997.
    (5)   Hồ Cẩm Ðào (1942-), người lãnh ðạo thuộc thế hệ thứ bốn của những ðảng viên Cộng sản Tàu. Năm 2003, Hồ thành chủ tịch của nước Cộng Hòa Nhân Dân Tàu
    (6)   Lưu Hứa Quỳnh (1916-). Chỉ huy của Hải quân Quân ðội Nhân dân Tàu từ năm 1982 tới 1988, phó chủ tịch của Ủy ban Quân Ủy Trung Ương Tàu (cho tới 1997). Lưu ðược coi như là người chịu trách nhiệm cho những nỗ lực hiện ðại hóa Quân ðội Giải phóng Nhân dân Tàu.
     (7)   Hà Tân (1949-) Giảng viên cao cấp của Học viện Khoa Học Xã hội Tàu
     (8)    Thuyết “Ba Ðại Biểu“ tuyên bố rằng ðảng Cộng sản Tàu ðại diện cho sự cần thiết ðể phát triển những lực lượng sản xuất tiến bộ, một ðịnh hướng về văn hóa tiến bộ, và những quyền lợi cơ bản của tuyệt ðại ða số dân Tàu. Nó ðược ðẩy mạnh bởi Giang Trạch Dân, cựu chủ tịch nước Tàu.
(9)   Tam Quốc là nhắc tới nhà Ngụy, Thụy và Ngô, ba nước mà ðất ðai bao trùm nước Tàu trong thời kỳ 220-80 AD
(10)“ Ba ngọn núi vĩ ðại “ (theo diễn tả của ðảng Cộng sản Tàu) mà ðã ðè lên lưng dân Tàu là - ðế quốc, giới quan lại (phong kiến), tư sản thư lại.
gh nm

(Sưu Tim )