Father's Day được tổ chức để vinh danh những người cha từ đầu thế kỹ 20, bổ sung cho ngày Mother’s Day. Trên khắp thế giới, Father’s Day được tổ chức vào những ngày khác nhau, và hình thức tổ chức là con dâng quà cho cha và thiết đãi cha mẹ bửa ăn tối đặc biệt trong không khí gia đình.

Thực ra ngày Father’s Day được tổ chức lần đầu tại Fairmont, West Virginia vào ngày 5 tháng 7 năm 1908, do Bà Grace Golden Clayton tổ chức để vinh danh cuộc đời của 210 người cha đã bỏ mình trong tai nạn hầm mỏ Monongah ở West Virginia, mấy tháng trước, chính xác là ngày 6 tháng 12 năm 1907.

 

Cũng có thể là bà Clayton bị ảnh hưởng của ngày Mother’s Day, đã được tổ chức mấy tháng trước trong cùng năm, tại địa điểm chỉ cách nơi bà tổ chức vài ba dặm. Lý do Bà Clayton đã chọn ngày Chủ Nhật để tổ chức vì ngày đó gần nhất với ngày sinh của người cha quá cố của bà.

Không may, ngày tổ chức đã bị lu mờ bởi những sự kiện khác cũng đồng thời được tổ chức ở thành phố West Vỉginia. Không được chính thức đăng ký, và thế là ngày khởi thủy Father's Day đã bị bỏ qua luôn! Thay vào đó, ngày Father’s Day hiện nay, được cho là do bà Sonora Dodd thuộc thành phố Spokane. Chính bà nầy cũng bị ảnh hưởng bởi ngày Mother’s Day của bà Jarvis, và bà Sonora Dodd đã tổ chức ngày Father’s Day hai năm sau.


Ngày khởi xương tổ chức Father’s Day của bà Clayton đã bị bỏ quến mãi đến năm 1972 mới được Tổng thống Nixon khôi phục, và chính thức công nhận làm ngày Father’s Day của nước Mỹ.

Thực ra , năm 1916, Tổng thống Woodrow Wilson đã phát biểu tại Spokane, trong một buổi tổ chức Father’s Day, muốn chính thức hóa ngày lễ, nhưng Quốc Hội đã chống vì e sợ bị thương mại hóa. Tổng thống Calvin Coolidge đề nghị lại vào năm 1924, nhưng lại không đề xuất một Nghị định để chính thức hóa vấn đề. Hai lần cố gắng trước đây để chính thức hóa ngày lễ đã bi Quốc hội đánh bại.

Đến năm 1957, một thương nghị sĩ của tiểu bang Maine, Bà Margaret Chase Smith, đã viết bản đề nghị buộc tội Quốc hội đã bỏ suốt 40 năm không quan tâm đến những người cha, trong khi lại vinh danh những người mẹ, quả là hành động phân biệt đối xử một trong hai người cha mẹ của mình.

Năm 1966, Tổng thống Lyndon B. Johnson, đã ban hành chỉ thị của Tổng thống phủ, về việc chọn ngày Chủ nhật thứ 3 của Tháng Sáu là ngày lễ Father’s Day. Sáu năm sau, tức năm 1972, Tổng thống Richard Nixon đã ban hanh nghị định nhận Father’s Day là Quốc lễ.

Lục Phan ( Nguồn Internet )