Nỗ lực đầu tiên để dần hình thành ngày Mother Day ở Mỹ hôm nay chính là do công lao của nhóm “Bà Mẹ Hòa Bình”. Hoạt động khởi đầu bằng các buổi họp của nhóm các bà mẹ có con đã chiến đấu hay đã tử trận của cả hai phía trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ. Hoạt động này đã gây được một tiềng vang vào hai thập niên 70 và 80 của thế kỷ 19, nhưng chỉ tạo được ảnh hưởng rất hạn chế ở địa phương mà thôi.

 

 

Năm 1868, Ann Jarvis thành lập một Ủy ban để mong tiến đến thiết lập một ngày được gọi là “Ngày Bà Mẹ Hữu Nghị”, mục đích của ủy ban là tìm cách đoàn tụ lại các gia đình đã bị chia cắt bởi nội chiến, và cô muốn biến nó thành ngày kỷ niệm hàng năm cho các bà mẹ, nhưng không may cô đã qua đời năm 1905 trước khi ngày Bà Mẹ Hữu Nghị trở nên phổ biến.

Anna Jarvis, con gái của bà, đã tiếp nối công việc của mẹ. Và ngày Mother Day hiện nay ở Mỹ do bà Anna Marie Jarvis tổ chức lần đầu ngày 9 tháng 5 năm 1905, với sự hỗ trợ của một thương gia thuộc thành phố Philadelphia, tên là John Wanamaker.

Sau đó hai năm ,một buổi lể khá khiêm tốn được tổ chức tại nhà thờ Andrew Methodist Episcopal ngày 12 tháng 5 năm 1907. Tuy nhiên, một lễ chính thức lại được tổ chức vào ngày 10 tháng 5 năm 1908 trong cùng nhà thờ trên, và kèm theo một buổi lễ lớn hơn tại Wanamaker Auditorium, trong cửa hàng của Wanamaker ở Philadelphia. Tiếp theo đó bà vận động thành lập ngày Mother Day đầu tiên, như một ngày lễ chính thức của nước Mỹ, và về sau thành một ngày lễ Quốc tế.

Ngày Lễ Mother Day được tiểu bang Virginia chính thức chấp nhận năm 1910, và tất cả các tiểu bang còn lại đã nhanh chóng đồng ý.

Ngày 8 tháng 5 năm 1914, Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật ấn định ngày Chủ nhật thứ 2 của tháng 5 hàng năm là ngày lễ Mother Day.

Hoa Cẩm Chướng

Từ khi Anna Jarvis dâng 500 cành cẩm chướng trong ngày lễ Mother Day đầu tiên năm 1908, hoa cẩm chướng trở thành biểu tượng cho Mother Day . Nhiều dịch vụ tôn giáo sau đó bắt chước tập tục tặng hay dâng hoa cẩm chướng trong một số nghi thức của họ. Điều này cũng tạo ra tập tục gắn lên áo hay tóc một đóa hoa cẩm chướng trong ngày Mother Day.

Thật ra, lý do khiến bà Anna Jarvis chon hoa cẩm chướng cho ngày lễ Mother Day là vì đó là loại hoa mẹ bà ưa thích nhất.

Về sau, một mặt vì không đủ hoa cẩm chướng màu trắng, mặt khác lại muốn bán nhiều loại hoa khác trong ngày Mother Day, tiệm hoa đưa ra phong trào gắn hoa cẩm chướng đỏ khi mẹ còn sống, hay một hoa màu trắng (không nói đến loại hoa gì!) khi mẹ đã qua đời. Và họ đã ráo riết vận động mãi cho đến lúc nhà thờ cũng chấp nhận cách thức này.


( Lược dich từ nguồn Internet)


Gurnee May 5, 2011
Luc Phan