Báo Ngày Nay mấy chục năm về trước
Ở trang "Giòng nước ngược" mục thơ vui,
Đã có phen chàng "Tú Mỡ" rung đùi
Làm thơ tếu, hết lời ca-tụng Phở.

 


"Phở Đức-Tụng", món quà ai cũng nhớ,
Phở thơm, ngon, béo, bổ, lại bình-dân,
Phở rẻ tiền, ăn sẽ chóng lên cân,
Phở, Phở, Phở, xa gần ai cũng thích!


Phở buổi sáng của Hà-thành thanh-lịch,
Theo Nguyễn-Tuân, là vô-địch món ăn ngon...
Hơn hẳn cao-lương, chín, nạm, vè giòn,
Là quốc-túy, là quốc-hồn dân-tộc,


Dù đi xa, khắp biển, trời ngang, dọc
Vẫn nhớ hòai về món Phở quê-hương.
Một-chín-năm-tư, Phở lại lên đường
Vào miền Nam, vượt Trường-sơn, Bến-Hải,


Theo gót di-cư, hóa thành Phở Tái,
Chín, Nạm, Gầu, Gân, Sách, Sụn, thêm rau
Húng quế, ngò gai, giá sống, tương tàu,
Đã đánh bạt thật mau môn hủ-tiếu.


Riêng ở Sài-gòn, có rất nhiều bảng hiệu
Nào "Phở Hòa", "Công-Lý", "Phở Tương-Lai",
"Trần Cao Vân", cùng "Bảy-Chín", "Tàu Bay",
Rồi "Mụ Béo" đến "La-Cay", "Tầu Thủy".


Tô Xe lửa đầy, ăn no bí-tỉ,
Khiến Vũ-Bằng cũng tuý-lý, say-sưa,
Viết Miếng ngon Hà-Nội thật nên thơ,
Và Phở Gà được tôn thờ số một...


Tháng Tư, Bảy-lăm, người người hoảng-hốt,
Rời bỏ Sài-gòn, mong dzọt thật xa,
Sống kiếp lưu-vong, bốn biển không nhà,
Hương-vị cũ, sao mà tìm lại được?


Cho tới khi định-cư vào các nước,
Thong-dong rồi lại ao-ước Phở xưa,
Vì muốn ăn nên ai cũng nấu bừa
Cũng bánh, thịt mà sao chưa đạt lắm?


Ít lâu sau, kéo về miền nắng ấm
Tại quận Cam, người Việt mấy trăm ngàn,
Theo nhu-cầu, việc buôn-bán mở-mang,
Nên lại có biết bao hàng Phở mới,


Nhưng hầu hết dùng tên xưa để gọi
Lại "Phở Hòa", "Công-Lý", "Phở Tương-Lai",
"Trần Cao-Vân" cùng "Bảy-Chín", "Tầu Bay"
Thêm "Nguyễn-Huệ" với "Hiền-Vương", "Tầu Thủy",


Khác Sài-gòn, vì giờ trên đất Mỹ
Phở đã thành một kỹ-nghệ hẳn-hoi,
"Bảy-Chín", "Phở-Hòa", chi nhánh khắp nơi
Cùng bảng-hiệu, nhưng nhiều người khai-thác,
Khách hàng Việt, Nhật, Anh, Tàu, Mỹ, Pháp,


Ăn một lần rồi nhớ mãi, ăn luôn,
Phở Việt Nam ngon, bổ, sẽ trường-tồn
Giành địa-vị độc-tôn vùng tỵ-nạn...
Ở Tàu trước, Phở là ngưu-nhục-phấn,

Sang Việt-nam vẫn nấu với bò, gà
Nhưng nhờ tài chế-biến của dân ta,
Phở sẽ hóa thành "Tinh-hoa" đất Việt!

(Sưu Tìm)
Note : Hình như tác giả là Bùi Văn