Tổng thu nhập quốc dân của Hàn Quốc hiện cao gấp 40 lần so với Bắc Tiều Tiên

Tổng thu nhập của Hàn Quốc hiện nay bằng 40 lần thu nhập của Bắc Triều Tiên


AFP / Park Ji-Hwan

Thụy My

Hãng thông tấn AFP hôm nay (17/1) dẫn các thông số chính thức cho thấy, hố sâu cách biệt giữa mức sống của một nước Hàn Quốc tư bản và Bắc Triều Tiên cộng sản không ngừng tăng cao. Tổng thu nhập quốc dân của Hàn Quốc hiện cao gấp 40 lần so với người láng giềng phương bắc.

Cụ thể, theo cơ quan thống kê Hàn Quốc, tổng thu nhập quốc dân năm 2010 (GNI, còn theo tiếng Pháp là RNB) của Hàn Quốc là 1.100 tỉ đô la. Trong khi đó tổng thu nhập quốc dân của Bắc Triều Tiên chỉ có 26 tỉ đô la. Thu nhập quốc dân trên đầu người tại Bắc Triều Tiên 1.074 đô la, chỉ bằng 1/20 so với con số của Hàn Quốc là 20.758 đô la. Tỉ lệ chênh lệch nói trên vào năm 2009 chỉ là 1/18.

Trong năm 2010, nền kinh tế Hàn Quốc vốn đứng thứ tư châu Á, đã tăng 6,2%. Ngược lại kinh tế Bắc Triều Tiên lại sụt giảm mất 0,5%. Tuổi thọ trung bình của người dân Bắc Triều Tiên thấp hơn Hàn Quốc 10 năm, và sáu triệu người dân miền bắc, tức một phần tư dân số đang cần viện trợ lương thực khẩn cấp.

Từ khi Liên Xô sụp đổ, và không còn việc trao đổi hàng hóa giữa các nước khối xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế kế hoạch hóa của Bắc Triều Tiên không ngừng xuống dốc. Bên cạnh việc bị quốc tế cấm vận vì chương trình nguyên tử, các lý do khác là sự bất tài của các nhà lãnh đạo và chi phí quân sự quá cao.

Xin nói thêm, tổng thu nhập quốc dân của một nước là tổng sản phẩm nội địa cộng với thu nhập của các hộ gia đình.