THƯ MỜI HỌP MẶT
Anh chị PCT5460 thân kính,
Hội Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà nẵng sẽ tổ chức ngày Họp Mặt thành viên Toàn Thế Giới vào ngày Chủ Nhật July 1 năm 2012 tại Little Saigon, nhân dịp kỹ niệm 60 năm ngày thành lập trường. Nhân cơ hội quí anh chị về tham dự ngày họp mặt chung của toàn trường, nhóm PCT5460 muốn có một một ngày vui riêng, để hàn huyên tâm sự và hồi tưởng những ngày xa xưa khi chúng ta còn bên nhau trong lớp học, trước hoặc sau ngày họp mặt chính của Hội.


Cuộc họp mặt được như ý muốn hay không là do anh chị em góp ý và cổ động. Chúng tôi, nhóm hiện sống ở Nam Cali sẽ hết sức làm theo ý muốn chung của anh chị em để có được một dịp họp mặt vừa ý.
Chương trình và hình thức tổ chức như thế nào sẽ được phổ biến để anh chị em xem xét, sau khi nhận sự gợi ý và hướng dẫn của quí vị. Ngay bây giờ xin anh chị cho nhóm tổ chức chúng tôi biết:
1/. Anh Chị có đồng ý một buổi họp mặt riêng của lớp như đề cập trên không? Câu hỏi tuy hơi “ngố”, nhưng anh chị có tích cực ủng hộ, việc làm mới vui, và khi anh chị đã ủng hộ xin anh chị vận động để các bạn xa gần kéo nhau đi. Chân của mọi người đều đã mỏi, nếu không có người lôi kéo sẽ không chịu đi đâu!
Câu trả lời mong mỏi là: Phải có buổi họp măt ấy, và nếu ai đi hết nổi sẽ cử người cỏng đi.
2/. Chọn ngày nào:
- Ngày Thứ Bảy, June 30 2012, tức là trước ngày họp mặt chính thức của trường.
- Ngày Thứ Hai, July 02 2012, tức sau ngày họp mặt chính thức của trường.
Ghi chú: Thông thường, trường cũng tổ chức một buổi họp mặt vào tối hôm trước ngày Hội chính thức, gọi lại tiền Đại hội. Không rõ hình thức tổ chức như thế náo.
Nếu ngay sau ngày Họp mặt chính của trường, nhiều bạn muốn đi Cruise, hay cùng nhau thăm viếng cảnh đẹp, nên chọn ngày Thứ Bảy cho lớp.
3/. Xin các anh chị phản hồi để nếu có thể được chúng mình thành lập một Ban Tổ Chức và một Ban Vận Động. Cần nhiều người tham dự Ban Vận Động.
Phải có người kêu réo hằng ngày như kỳ trước, quí cụ ông cụ bà lưng còng gối mỏi mới chịu đến tham dự.
4/. Đừng chờ đến ngày Họp mặt kỹ niệm 70 năm thành lập trường. Ngày ấy không biết còn bao nhiêu người, và mấy người còn bước được. Vấy: Hãy hăng hái lên đi các bạn ơi!
Thân chúc quí Anh Chị và Đại gia đình luôn được bằng an.
Thân kính,
Lục Phan